Sagatavots pārskats par 2016. gadā reģistrētajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem

Sagatavots pārskats par 2016. gadā reģistrētajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem
Atslēgas vārdi:
Valsts zemes dienests ir apkopojis informāciju un sagatavojis pārskatu par 2016.gadā reģistrētajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem, kā arī pārskatā sagatavota informācija par kadastrālajā uzmērīšanā sertificētu personu aktivitāti, salīdzinot ar iepriekšējo gadu (2014. un 2015. gads) pārskatā apkopoto.

Pārskats sagatavots, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto informāciju no Dienestā iesniegtajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem 2016. gadā.

Lasīt pārskatu šeit.

Saistītie resursi