Valsts zemes dienesta klienti no šī gada 1. novembra gaidīti VPVKAC Aizkrauklē

Valsts zemes dienesta klienti no šī gada 1. novembra gaidīti VPVKAC Aizkrauklē
Atslēgas vārdi:
Valsts zemes dienesta klienti no šī gada 1. novembra gaidīti Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē.

Klientu pieņemšanas laiks: pirmdienās plkst. 8:30 - 12:00 un 13:00 - 18:00, otrdienās līdz ceturtdienās plkst. 8:30 - 12:00 un 13:00 - 17:00, piektdienās plkst.  8:00 - 12:00.

Iesakām izmantot e-pakalpojumus

Vienlaicīgi Dienests informē, ka šobrīd lielāko daļu Dienesta pakalpojumu ir iespējams pieprasīt un saņemt elektroniski. To var izdarīt Dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv. Portālā Kadastrs.lv ir pieejami dažādi pakalpojumi – “Mani dati kadastrā”, vēsturiskā kadastrālā vērtība, Kadastra un Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati, dokumentu iesniegšana datu reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastrā u.c. pakalpojumi. Atsevišķu pakalpojumu pieprasīšanai ir nepieciešams drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu.
Kopš 2016. gada sākuma atsevišķus pakalpojumus izdevīgāk ir saņemt e - vidē, kur tie pieejami par mazāku samaksu, nekā veicot pasūtījumu klātienē klientu apkalpošanas centrā.

Saistītie resursi