Adrešu reģistra daļa

Kontaktinformācija un amatpersonas:

Daļas e-pasta adrese: var@vzd.gov.lv
Daļas vadītāja vietnieks  Natālija Avotiņa, 67038865

Daļas funkcijas:

  • nodrošināt un uzturēt Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas darbību, metodiski vadīt un pārraudzīt reģistrācijas procesu;
  • sagatavot informatīvos materiālus sabiedrības informēšanai par Daļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

Saistītie resursi