Juridiskais departaments

Kontaktinformācija un amatpersonas:

Departamenta e-pasta adrese: jd@vzd.gov.lv
Direktore Inga Višņevska67038843

Juridiskās daļas vadītāja Solvita Svārupa;67038831
Tiesību aktu uzraudzības daļas vadītāja Sarmīte Liepiņa, 67038648

Departamenta funkcijas:

  • administratīvā procesa metodiskā vadība Dienestā;
  • fizisko un juridisko personu iesniegumu izskatīšana, atbilžu un administratīvo aktu sagatavošana;
  • ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektu izstrāde;
  • Dienesta interešu pārstāvība tiesā;
  • Dienesta interešu pārstāvība debitoru maksātnespējas procesā.

 

 

Saistītie resursi