Nekustamā īpašuma vērtēšanas departaments

Kontaktinformācija un amatpersonas:

Departamenta e-pasta adrese: nivd@vzd.gov.lv

Direktora vietniece Rita Pētersone; 67038652
Vērtēšanas analīzes daļas vadītājs Jānis Skaris; 67038656
Vērtību bāzes daļas vadītāja Santa Bindere; 67038651
Vērtību aprēķina daļas vadītāja Vita Šaršune; 67038654

Departamenta funkcijas:

  • nodrošina vienotas nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas sistēmas izstrādi un pilnveidošanu;
  • izstrādā vērtību zonējumu un kadastrālo vērtību bāzi;
  • nodrošina kadastra objektu kadastrālo vērtību aprēķināšanu;
  • nosaka speciālās vērtības ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
  • uzkrāj un analizē nekustamā īpašuma tirgus informāciju;
  • nodrošina sabiedrības informēšanu par departamenta kompetencē esošiem jautājumiem.

Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktora privātpersonu pieņemšanas laiki

Vērtību aprēķināšanas daļas vecākā metodikas eksperta privātpersonu pieņemšanas laiki

Vērtību aprēķināšanas daļas novērtētāja privātpersonu pieņemšanas laiki

Saistītie resursi