Pakalpojumu un informācijas departaments

Kontaktinformācija un amatpersonas:

Departamenta e-pasta adrese: pid@vzd.gov.lv

Departamenta direktors - Jānis Karro, 67038645

Departamenta funkcijas:

  • pārraudzīt, plānot, nodrošināt un attīstīt datu apmaiņas sistēmu vienotu darbību;
  • nodrošināt datu apmaiņas procesu starp Dienesta uzturētajām Valsts informācijas sistēmām un citām valsts un pašvaldību informācijas sistēmām;
  • izstrādāt pakalpojumu attīstības politiku Dienestā un pārraudzīt tās ieviešanu;
  • metodiski vadīt INSPIRE (Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2007/2/EK (2007.gada 14.marts), ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā) direktīvā noteikto prasību ieviešanu Dienestā;
  • metodiski vadīt klientu apkalpošanu;
  • pārraudzīt portāla Kadastrs.lv darbību;
  • uzkrāt (reģistrēt un aktualizēt) informāciju Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālajā datubāzē un pārraudzīt tās darbību;
  • apkalpot Dienesta korporatīvos klientus, kuri Dienesta centrālajā aparātā noslēguši līgumu par publiskā pakalpojuma sniegšanu vai līgumu par datu izplatīšanu.

Saistītie resursi