Rīgas birojs

Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV - 1050

Vadītāja Tatjana Juste, tel. 67038522

Vadītāja vietniece- Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītāja Sandra Ķuze, tel. 67038497

Vadītāja vietniece - Kadastra daļas vadītāja Elīna Iraida, tel. 67038413

Kadastra daļas vadītāja vietnieks Tamāra Dauge, tel. 67038431

Kadastra daļas vadītāja vietnieks Inga Garkāja, tel. 67038566

Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītāja vietnieks Mārīte Jansone, tel. 67038488

Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītāja vietnieks Anita Zaķe, tel. 67038471

 

Rīgas birojs ir Rīgas reģionālās nodaļas struktūrvienība, kas
  • veic būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu un to tehnisko datu reģistrāciju,
  • Kadastra informācijas sistēmā reģistrē un aktualizē nekustamā īpašuma, zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas un to raksturojošos datus, kā arī uztur reģistrētos datus,
  • veic ar zemes reformas īstenošanas pabeigšanu saistīto uzdevumu izpildi, tai skaitā Lauku zemes izpirkšanas reģistra uzturēšanu, lauku apvidos esošo nekustamo īpašumu dokumentācijas sagatavošanu (formēšanu) to pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā,
  • biroja arhīva glabātavā pieņem, glabā un uzskaita arhīva dokumentus, kā arī nodrošina to izmantošanu ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem

šādās adminstratīvajās teritorijās - Ādažu novadā, Babītes novadā, Baldones novadā, Carnikavas novadā, Garkalnes novadā, Ikšķiles novadā, Inčukalna novadā, Krimuldas novadā, Ķeguma novadā, Ķekavas novadā, Lielvārdes novadā, Mālpils novadā, Mārupes novadā, Ogres novadā, Olaines novadā (izņemot būves un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus (ar apsekošanu dabā)), Rīgas pilsētā, Ropažu novadā, Salaspils novadā, Saulkrastu novadā, Sējas novadā, Siguldas novadā, Stopiņu novadā.

Saistītie resursi