Zemgales reģionālā nodaļa

Kontaktinformācija

Adrese: Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001
Oficiālā e-pasta adrese: zemgale@vzd.gov.lv
Tālrunis: 63012100
Fakss: 63024459

Vadītāja Līga Malacanova
Vadītāja vietniece Julianna Muižniece
Juridiskās daļas vadītāja Aira Rumjanceva
Administratīvās daļas vadītājs Jānis Andrasons

Zemgales reģionālā nodaļa ir Valsts zemes dienesta struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros realizē Dienestam noteiktos uzdevumus šādās administratīvajās teritorijās: Jelgavā, Jēkabpilī, Aizkraukles novadā, Aknīstes novadā, Auces novadā, Bauskas novadā, Dobeles novadā, Iecavas novadā, Jaunjelgavas novadā, Jēkabpils novadā, Jelgavas novadā, Kokneses novadā, Krustpils novadā, Neretas novadā, Olaines novadā (tikai būves un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus (ar apsekošanu dabā)), Ozolnieku novadā, Pļaviņu novadā, Rundāles novadā, Salas novadā, Skrīveru novadā, Tērvetes novadā, Vecumnieku novadā, Viesītes novadā. 

Reģionālās nodaļas funkcijas:

  • zemes reformas īstenošana lauku apvidos, tai skaitā lauku zemes izpirkšanas realizācija un zemes robežu strīdu izskatīšana;
  • būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;
  • iesniegto zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izvērtēšana, atbilstoši reģionālās nodaļas darbības teritorijai;
  • datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā, Valsts adrešu reģistrā;
  • sniegt atzinumus ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;
  • konsultāciju sniegšana fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm, tai skaitā pašvaldībām, reģionālās nodaļas kompetences ietvaros.

Reģionālās nodaļas pakļautībā atrodas:

Saistītie resursi