2015. gada 9. septembra rīkojums

Rīkojums izdots 2015. gada 9. septembrī

Izvērtēšanai nodotais saraksts  Izvērtētais saraksts
Nov. / Pils. Pamatsaraksts Izmaiņas pamatsarakstā
Ādažu 04.04.2016    
Aizputes 08.04.2016    
Apes 08.04.2016  10.10.2016 Saraksts
Beverīnas
08.04.2016 04.07.2016. Saraksts
Carnikavas
04.04.2016 04.07.2016.
10.10.2016.
16.01.2017
 Saraksts
Cesvaines 08.04.2016  10.10.2016.  
Dobeles 08.04.2016     
Durbes 08.04.2016   Saraksts
Grobiņas 08.04.2016  16.01.2017 Saraksts
Gulbenes 08.04.2016 04.07.2016.
10.10.2016
16.01.2017
Saraksts
Ikšķiles 08.04.2016  16.01.2017  
Ilūkstes 08.04.2016    Saraksts
Jaunpiebalgas 04.04.2016    Saraksts
Jaunpils 04.04.2016    
Jēkabpils 04.04.2016   Saraksts
Jelgava
04.04.2016 04.07.2016.
16.07.2017
Saraksts
Ķeguma
08.04.2016 04.07.2016.
16.01.2017
 Saraksts
Kokneses
04.04.2016 04.07.2016.
10.10.2016
Saraksts
Lielvārdes 08.04.2016  16.01.2017 Saraksts
Līgatnes 08.04.2016 04.07.2016.
10.10.2016
 
Lubānas 08.04.2016     
Ludzas
08.04.2016   04.07.2016.
10.10.2016.
16.01.2017
 Saraksts
Naukšēnu 04.04.2016 04.07.2016. Saraksts
Nīcas 04.04.2016 16.01.20017 Saraksts
Olaines
08.04.2016 04.07.2016.
10.10.2016.
16.01.2017
 Saraksts
Rucavas 04.04.2016 10.10.2016.
16.01.2017
Saraksts
Skrīveru 04.04.2016 16.01.2017 Saraksts
Valkas
08.04.2016  04.07.2016. Saraksts
Valmiera 04.04.2016   Saraksts

Saistītie resursi