Aktuālie darba piedāvājumi

Vakance: Kadastra departamenta Mērniecības daļas vecākais eksperts

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Kadastra departamenta Mērniecības daļas vecākā eksperta amatu (uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

Sniegt metodisko palīdzību Dienesta nodarbinātajiem un zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētām personām, lai iegūtu kvalitatīvus datus par zemes vienību robežām un vienādotu praksi.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • augstākā akadēmiskā izglītība vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība,
 • vēlama ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā pēdējo 5 gadu laikā,
 • zemes kadastrālās uzmērīšanas un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas nozaru reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana,
 • teicama izpratne par zemes kadastrālās uzmērīšanas un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas procesiem,
 • zināšanas par nekustamā īpašuma struktūru, tās izveidi un izmaiņu veikšanu,
 • prasme apkopot un analizēt liela apjoma informāciju un pielietot praksē teorētiskās zināšanas,
 • spēja strādāt augstas darba intensitātes apstākļos un patstāvīgi plānot savus darba procesus,
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmu,
 • valsts valodas zināšanas augstākā līmeņa 2.pakāpē.

Piedāvājam:

 • -atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtas kategorijas,
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam,
 • darbavietu Rīgā, 11.novembra krastmalā 31,
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.

Pretendentiem pieteikuma vēstules dalībai konkursā, norādot motivāciju, dzīvesgaitas aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā no publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (līdz 28.martam) sūtīt Personāla daļai Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv, tālr. uzziņām 67038614.

Vakance: Kadastra departamenta Mērniecības daļas vecākais metodikas eksperts

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Kadastra departamenta Mērniecības daļas vecākā metodikas eksperta amatu (uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

Sniegt metodisko palīdzību Dienesta nodarbinātajiem un zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētām personām, lai iegūtu kvalitatīvus datus par zemes vienību robežām un vienādotu praksi.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • augstākā akadēmiskā izglītība vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība,
 • vēlama ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā pēdējo 5 gadu laikā,
 • zemes kadastrālās uzmērīšanas un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas nozaru reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana,
 • teicama izpratne par zemes kadastrālās uzmērīšanas un augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas procesiem,
 • pieredze dokumentu sagatavošanā,
 • zināšanas par nekustamā īpašuma struktūru, tās izveidi un izmaiņu veikšanu,
 • prasme apkopot un analizēt liela apjoma informāciju un pielietot praksē teorētiskās zināšanas,
 • spēja strādāt augstas darba intensitātes apstākļos un patstāvīgi plānot savus darba procesus,
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmu,
 • valsts valodas zināšanas augstākā līmeņa 2.pakāpē.

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtas kategorijas,
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam,
 • darbavietu Rīgā, 11.novembra krastmalā 31,
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.

Pretendentiem pieteikuma vēstules dalībai konkursā, norādot motivāciju, dzīvesgaitas aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā no publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (līdz 28.martam) sūtīt Personāla daļai Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv, tālr. uzziņām 67038614.

Vakance: Juridiskā departamenta Tiesību aktu daļas jurists

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Juridiskā departamenta Tiesību aktu daļas jurista ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

Kvalitatīvi, tiesību normām un Dienesta interesēm atbilstoši līgumu un vienošanās projekti un kvalitatīvs, valsts pārvaldes principiem un sabiedrības interesēm atbilstošs tiesiskais regulējums Dienesta kompetences jomās.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām,
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē,
 • vismaz viena gada jurista profesionālā pieredze pēdējo 5 gadu laikā,
 • vēlama pieredze līgumu izskatīšanā,
 • zināšanas ar Dienesta darbību saistītajos tiesību aktos,
 • zināšanas civiltiesībās,
 • zināšanas līgumu sagatavošanā,
 • zināšanas normatīvo aktu piemērošanā un iztulkošanā,
 • prasme veikt darba pienākumus ar augstu precizitāti un atbildības sajūtu,
 • valsts valodas prasme augstākā līmeņa 2.pakāpē,
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmām.

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtās kategorijas,
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam,
 • darbavietu Rīgā, 11.novembra krastmalā 31,
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.

Pretendentiem pieteikuma vēstules dalībai konkursā, norādot motivāciju, dzīvesgaitas aprakstu (CV), apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (apliecinājums pieejams VZD mājaslapā - Par mums/Vakances/Apliecinājums) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā no publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (līdz 28.martam) sūtīt Personāla daļai Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv, tālr. uzziņām 67038614.

Vakance: Juridiskā departamenta Tiesību aktu daļas jurists tiesību aktu jautājumos

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Juridiskā departamenta Tiesību aktu daļas jurista ierēdņa amatu tiesību aktu jautājumos (uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

Kvalitatīvs, valsts pārvaldes principiem un sabiedrības interesēm atbilstošs tiesiskais regulējums Dienesta kompetences jomās.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām,
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē,
 • vismaz divu gada jurista profesionālā pieredze pēdējo 5 gadu laikā,
 • viena gada pieredze normatīvo aktu izstrādāšanā, virzībā un piemērošanā,
 • zināšanas ar Dienesta darbību saistītajos tiesību aktos,
 • prasme izstrādāt normatīvā akta projektu atbildoši vispārējiem tiesību principiem un juridiskās tehnikas prasībām,
 • prasme veikt darba pienākumus ar augstu precizitāti un atbildības sajūtu,
 • valsts valodas prasme augstākā līmeņa 2.pakāpē,
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmām.

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtas kategorijas,
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam,
 • darbavietu Rīgā, 11.novembra krastmalā 31,
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.

Pretendentiem pieteikuma vēstules dalībai konkursā, norādot motivāciju, dzīvesgaitas aprakstu (CV), apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (apliecinājums pieejams VZD mājaslapā - Par mums/Vakances/Apliecinājums) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā no publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (līdz 26.martam) sūtīt Personāla daļai Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv, tālr. uzziņām 67038614.

Vakance: Juridiskā departamenta Juridiskās daļas jurists (uz noteiktu laiku)

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Juridiskā departamenta Juridiskās daļas jurista ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

Kvalitatīvi, faktiskajiem apstākļiem, tiesību normām un valsts pārvaldes principiem atbilstoši sagatavoti dokumentu projekti, viedokļi un skaidrojumi, kā arī kvalitatīvi veikta pārstāvība tiesas sēdēs.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām,
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē,
 • vismaz viena gada jurista profesionālā pieredze pēdējo 5 gadu laikā, sagatavojot dokumentus ar juridiska rakstura izvērtējumu, piemēram, lēmumus, atbildes vēstules, viedokļus, paskaidrojumus, pieteikumus tiesām,
 • vēlama pieredze administratīvo aktu atbilstoši Administratīvā procesa likuma regulējumam vai dokumentu tiesām sagatavošanā,
 • zināšanas normatīvo aktu piemērošanā un interpretācijā,
 • prasme sagatavot procesuālus dokumentus tiesām,
 • prasme veikt pārstāvību tiesās (vispārējās jurisdikcijas un administratīvajā tiesā),
 • prasme sagatavot lēmumu un vēstuļu projektus,
 • prasme noskaidrot un vērtēt lietas būtiskos faktiskos apstākļus un juridiski argumentēt izdarītos secinājumus,
 • prasme izveidot loģisku, uztveramu un pārskatāmu dokumenta struktūru,
 • valsts valodas prasme augstākā līmeņa 2.pakāpē,
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmām.

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtas kategorijas,
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam,
 • darbavietu Rīgā, 11.novembra krastmalā 31,
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.

Pretendentiem pieteikuma vēstules dalībai konkursā, norādot motivāciju, dzīvesgaitas aprakstu (CV), apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (apliecinājums pieejams VZD mājaslapā - Par mums/Vakances/Apliecinājums) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā no publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (līdz 26.martam) sūtīt Personāla daļai Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv, tālr. uzziņām 67038614.

Vakance: Juridiskā departamenta Juridiskās daļas jurists (uz nenoteiktu laiku)

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Juridiskā departamenta Juridiskās daļas jurista ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

Kvalitatīvi, faktiskajiem apstākļiem, tiesību normām un valsts pārvaldes principiem atbilstoši sagatavoti dokumentu projekti, viedokļi un skaidrojumi, kā arī kvalitatīvi veikta pārstāvība tiesas sēdēs.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām,
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē,
 • vismaz viena gada jurista profesionālā pieredze pēdējo 5 gadu laikā, sagatavojot dokumentus ar juridiska rakstura izvērtējumu, piemēram, lēmumus, atbildes vēstules, viedokļus, paskaidrojumus, pieteikumus tiesām,
 • vēlama pieredze administratīvo aktu atbilstoši Administratīvā procesa likuma regulējumam vai dokumentu tiesām sagatavošanā,
 • zināšanas normatīvo aktu piemērošanā un interpretācijā,
 • prasme sagatavot procesuālus dokumentus tiesām,
 • prasme veikt pārstāvību tiesās (vispārējās jurisdikcijas un administratīvajā tiesā),
 • prasme sagatavot lēmumu un vēstuļu projektus,
 • prasme noskaidrot un vērtēt lietas būtiskos faktiskos apstākļus un juridiski argumentēt izdarītos secinājumus,
 • prasme izveidot loģisku, uztveramu un pārskatāmu dokumenta struktūru,
 • valsts valodas prasme augstākā līmeņa 2.pakāpē,
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmām.

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši 10.mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtas kategorijas,
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam,
 • darbavietu Rīgā, 11.novembra krastmalā 31,
 • darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.

Pretendentiem pieteikuma vēstules dalībai konkursā, norādot motivāciju, dzīvesgaitas aprakstu (CV), apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (apliecinājums pieejams VZD mājaslapā - Par mums/Vakances/Apliecinājums) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā no publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (līdz 26.martam) sūtīt Personāla daļai Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv, tālr. uzziņām 67038614.

Vakance: Zemgales reģionālās nodaļas Juridiskās daļas vadītājs/-a

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Zemgales reģionālās nodaļas Juridiskās daļas vadītāja (amata vieta uz nenoteiktu laiku) amatu.

Galvenie amata pienākumi:

Veicināt labas pārvaldības principus un efektīvas, uz klientu orientētas, valsts pārvaldes pieejas realizēšanu Dienestā, sniegt juridisko atbalstu reģionālajā nodaļā, nodrošināt Dienesta pārstāvību tiesās.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām,
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē,
 • ne mazāk ka trīs gadu pieredze jurista amatā,
 • ne mazāk kā viena gada pieredze vadošā amatā,
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmu,
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī,
 • zināšanas par fizisko personu datu aizsardzību, administratīvo procesu, civiltiesībām, civilprocesu,
 • zināšanas Dienesta darbību regulējošos normatīvajos aktos un Dienesta sniegtajos pakalpojumos,
 • pieredze pārstāvniecībā tiesvedības procesos,
 • pieredze administratīvo aktu izskatīšanā un sagatavošanā,
 • prasme veikt pārstāvības funkcijas civilprocesā, administratīvajā procesā,
 • prasme izstrādāt dokumentus atbilstoši tiesību normām, izveidot loģisku un pārskatāmu dokumentu struktūru,
 • prasme argumentēt un izklāstīt izdarītos juridiskos secinājumus,
 • prasme piemērot tiesību normas un iztulkot tās,
 • prasme apkopot un analizēt liela apjoma informāciju, patstāvīgi plānot savu darba procesu un pielietot praksē teorētiskās zināšanas.

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtās kategorijas,
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam,
 • darbavietu Jelgavā, Akadēmijas ielā 19.

Pretendentiem pieteikuma vēstules dalībai konkursā, norādot motivāciju, dzīvesgaitas aprakstu (CV), apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (apliecinājums pieejams VZD mājaslapā - Par mums/Vakances/Apliecinājums) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā no publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (līdz 21.martam) sūtīt Personāla daļai, Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv, tālrunis uzziņām 67038614.

Vakance: Zemgales reģionālās nodaļas Juridiskās daļas jurists

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Zemgales reģionālās nodaļas Juridiskās daļas jurista (amata vieta uz nenoteiktu laiku) amatu.

Galvenie amata pienākumi:

Veicināt labas pārvaldības principus un efektīvas, uz klientu orientētas, valsts pārvaldes pieejas realizēšanu Dienestā, sniegt juridisko atbalstu reģionālajā nodaļā, nodrošināt Dienesta pārstāvību tiesās.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām,
 • augstākā izglītība tiesību zinātnē,
 • ne mazāk ka viena gada pieredze jurista amatā,
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmu,
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī,
 • zināšanas par fizisko personu datu aizsardzību, administratīvo procesu, civiltiesībām, civilprocesu,
 • Zināšanas Dienesta darbību regulējošos normatīvajos aktos un Dienesta sniegtajos pakalpojumos,
 • prasme veikt pārstāvības funkcijas civilprocesā, administratīvajā procesā,
 • prasme izstrādāt dokumentus atbilstoši tiesību normām, izveidot loģisku un pārskatāmu dokumentu struktūru,
 • prasme argumentēt un izklāstīt izdarītos juridiskos secinājumus,
 • prasme piemērot tiesību normas un iztulkot tās,
 • prasme apkopot un analizēt liela apjoma informāciju, patstāvīgi plānot savu darba procesu un pielietot praksē teorētiskās zināšanas.

Piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtās kategorijas,
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam,
 • darbavietu Jelgavā, Akadēmijas ielā 19.

Pretendentiem pieteikuma vēstules dalībai konkursā, norādot motivāciju, dzīvesgaitas aprakstu (CV), apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (apliecinājums pieejams VZD mājaslapā - Par mums/Vakances/Apliecinājums) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā no publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (līdz 21.martam) sūtīt Personāla daļai, Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv, tālrunis uzziņām 67038614.

Saistītie resursi