Pasākumi

Jubilejas gada ieskandēšana vasaras Saulgriežos

Pūt, Jānīti, vara tauri,
Lai skan visa pasaulīte!
Sasagrieza Jāņu bērni
Jāņa mātes pagalmā.

2012. gada Jāņu mātes pagalms bija Rīgas reģionālajā nodaļā Puškina ielā 14, kur 21. jūnijā pulcējās Dienesta centra un Rīgas reģiona darbinieki, lai ieskandētu Jubilejas gadu „No Saulgriežiem līdz Saulgriežiem.”

Pagalms bija dekorēts meijām, drošā traukā dega ugunskurs un uz galda dzeltojās dažādu nokrāsu sieri, tika atritināts jaunais jubilejas logo, un no ģenerāldirektores visi uzzināja, kādi pasākumi iecerēti visa jubilejas gada garumā.   

Pateicoties video tiltam, arī pārējie Dienesta darbinieki Latvijas reģionālajās nodaļās varēja sekot līdzi Rīgā notiekošajam un tika aicināti atvērt īpašo sveicienu – sieru un informāciju par galvenajiem jubilejas pasākumiem.

Suminām savas 16 Līgas un 20 Jāņus, nodaļas apdzied viena otru un vadību pašsacerētos pantos, bet visus priecē deju kolektīvs no Zemgales „Saulgrieži”.

Īsa, īsa šī dieniņa
Par visām dieniņām:
Te satumsa, te uzausa,
Te saulīte gabalā. 

Fotogrāfijas no pasākuma

Reģionālās dienas

2013. gada janvārī Dienests uzsāka 20 gadu jubilejai veltītu pasākumu sēriju Latvijas reģionos, un Dienesta vadība viesojās tajās pilsētās, kur atrodas Dienesta reģionālo nodaļu biroji. Šo pasākumu mērķis bija iepazīstināt reģionālos sadarbības partnerus un sabiedrību ar 20 darbības gados paveikto, kā arī iezīmēt būtiskākās nākotnes ieceres pakalpojumu pilnveidošanā un attīstībā.

Reģionālu dienu ietvaros notika tikšanās ar sadarbības partneriem, bija aplūkojama ceļojošā izstāde „Zemes reformas Latvijā XX-XXI gadsimtā. Mērniecība no cirkuļa līdz digitalizācijai” un kuriozā ekspozīcija „Garāk, smagāk, ilgāk”, kā arī notika grāmatas "Zemes reforma - atslēga uz īpašumu" prezentācija.

Neatņemama pasākuma sastāvdaļa bija sadarbības partneru - pašvaldību un pašvaldību iestāžu godināšana. Būtiska bija arī informatīvā daļa, kur Dienesta pārstāvji iepazīstināja ar jauno  valsts informācijas sistēmu lomu kadastra datu aktualizēšanā un īpašumu reģistrācijas procedūru vienkāršošanā, kadastra un adrešu datu saņemšanas un reģistrācijas procedūru optimizāciju sadarbībā ar pašvaldībām, tika analizēta esošā situācija un sniegts ieskats  procedūru optimizācijas plānā, kā arī tika sniegts pārskats par zemes reformas gaitu, par valsts un pašvaldību zemes izvērtēšanas rezultātiem novados un pilsētās, īpašuma tiesību atjaunošanas procesa rezultātiem, par neizpirktajām un nomā nenodotajām zemēm un zemes reformas pabeigšanu kopumā. 

Fotogrāfijas no pasākuma

Saistītie resursi