Objektu skaits Adrešu reģistrā

Objektu skaits Adrešu reģistrā 2018. gada 31. maijā:

  • 76 pilsētas; 
  • 110 novadi; 
  • 497 pagasti; 
  • 6314 ciemi; 
  • 17 567 ielas (no tām telpiski attēlotas 99,9%); 
  • 523 298 ēkas un apbūvei paredzētas zemes vienības (no tām telpiski attēlotas 100%);
  • 843 753 telpu grupas.

Saistītie resursi