Kadastrā reģistrētās, zemesgrāmatā neierakstītās zemes vienības

(Informācija sagatavota 2014. gadā)

Kadastrā katrai zemes vienībai reģistrē atzīmi par tās atbilstību attiecīgajam īpašuma tiesību statusam:

Šajā pārskatā apkopoti fakti par zemes vienībām, kam īpašuma tiesības nav nostiprinātas Zemesgrāmatā.

Kadastrā 2014. gada 11. augusā kopā reģistrētas 1 004 579 zemes vienības ar platību 6 451 192 ha, no tām 201 106 zemes vienības (20%) ar kopējo platību 1 127 546 ha (17%) ir Zemesgrāmatā neierakstītas zemes vienības (1.attēls un 2.attēls).

1. attēls Kadastrā reģistrēto zemes vienību (z.v.) sadalījums pēc skaita*skaits_viss_mazais.png

spiediet uz attēla, lai to palielinātu

Apskatot 1. attēlu redzams, ka 20% no visām Kadastrā reģistrētajām un zemesgrāmatā neierakstītajām zemes vienībām, lielākais skaits ir pašvaldībai piekritīgā zeme (120799 zemes vienības, kas sastāda 60%), bet 2. attēlā redzams, ka šo pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platība sastāda tikai 19% (213020 ha) no Kadastrā reģistrēto zemes vienību kopplatības. Savukārt, valstij piekritīgas un zemesgrāmatā neierakstītas ir 7% (13736 zemes vienības) no visām Kadastrā reģistrētajām zemes vienībām, kuru kopplatība sastāda 56% (627161 ha) no Kadastrāreģistrēto zemes vienību kopplatības. Šo salīdzinājumu uzskatāmi var redzēt arī 3. attēlā.

2. attēls Kadastrā reģistrēto zemes vienību sadalījums pēc platības*

Platiba_viss_mazais.png

spiediet uz attēla, lai to palielinātu

3. attēls Zemesgrāmatā neierakstīto zemes vienību sadalījums pēc platībām*

Visas_uz_kartes_liela_ar_legendu_mazais.png

spiediet uz attēla, lai to palielinātu

4. attēlā redzams Zemesgrāmatā nereģistrēto zemes vienību skaita sadalījums pa administratīvajām teritorijām, savukārt  tabulā ir redzama informācija par piecām administratīvām teritorijām, kurās skaita ziņā ir visvairāk un vismazāk zemesgrāmatā neierakstīto zemes vienību.

4. attēls Zemesgrāmatā neierakstīto zemes vienību skaita sadalījums pa administratīvajām teritorijām*

Skaits_pa_armin_terit_ar_leg_mazais.png

spiediet uz attēla, lai to palielinātu

Administratīvās teritorijas (TOP 5), kurās ir lielākais un mazākais zemesgrāmatā neierakstīto zemes vienību skaits

Administratīvās teritorijas ar lielāko zemes vienību skaitu Administratīvās teritorijas ar mazāko zemes vienību skaitu
Daugavpils novads 14696 Mārupes novads 139
Rēzeknes novads 14178 Mērsraga novads 139
Rīga 8261 Ikšķiles novads 181
Daugavpils 6993 Jaunpiebalgas novads 283
Krāslavas novads 6949 Skrīveru novads 285

 

5. attēlā redzams zemesgrāmatā neierakstīto zemes vienību platību sadalījums pa administratīvajām teritorijām, savukārt tabulā ir redzama informācija par piecām administratīvām teritorijām, kurās ir vislielākās un vismazākās zemesgrāmatā neierakstīto zemes vienību platības

5. attēls Zemesgrāmatā neierakstīto zemes vienību platību sadalījums pa administratīvajām teritorijām*

Platiba_pa_armin_terit_ar_leg_mazais.pngspiediet uz attēla, lai to palielinātu

Administratīvās teritorijas (TOP 5), kurās ir lielākā un mazākā zemesgrāmatā neierakstīto zemes vienību platību summa

Administratīvās teritorijas ar lielāko platību (ha) Administratīvās teritorijas ar mazāko platību (ha)
Daugavpils novads 63161 Mārrupes novads 208
Rēzeknes novads 63089 Vamiera 302
Talsu novads 44340 Saulkrastu novads 387
Madonas novads 37507 Rēzekne 463
Saldus novads 35590 Stopiņu novads 497

 

* Kadastra informācijas sistēmas dati uz 2014.gada 11.augustu

Saistītie resursi