Statistika par VZD sniegtajiem e-pakalpojumiem 2013. gadā

(Informācija sagatavota 2014. gadā)

VZD apkopojis statistiku par portālā www.latvija.lv pieejamajiem e-pakalpojumiem, kam VZD sniedzis datus no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas.

VZD sniegto e-pakalpojumu izmantošanas statistikas salīdzinājums par 2010. - 2013. gadu.

 Epakalpojumu_statistika_2013-mazais.png

Lūdzu spiediet uz attēla, lai to palielinātu

E-pakalpojuma Manā īpašumā deklarētās personas ietvaros persona var uzzināt informāciju par tās īpašumā deklarētām personām. E-pakalpojums tiek nodrošināts sadarbībā ar Iedzīvotāju reģistru un Zemesgrāmatu. VZD šī pakalpojuma ietvaros sniedz datus no Kadastra informācijas sistēmas un Adrešu reģistra informācijas sistēmas.

Izmantojot Dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas e-pakalpojumu, persona var elektroniski deklarēt savu vai sava nepilngadīga bērna dzīvesvietu. Šim e-pakalpojumam VZD sniedz adrešu meklēšanas Web servisu, un tā atgrieztais rezultāts tiek nodots tālāk Iedzīvotāju reģistram.

Izmantojot e-pakalpojumu Mani dati kadastrā, persona var saņemt kadastra informācijas sistēmā sev piederošo īpašumu sarakstu. Par katru no tiem bezmaksas izdruku PDF formātā atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.pantā paredzētajai kārtībai.

Izmantojot e-pakalpojumu Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās (šajā e-pakalpojumā tiek izmantoti Adrešu reģistra dati), persona var ne tikai pieteikties pamatstudiju programmām 11 Latvijas augstskolās, bet arī sekot līdzi konkursa provizoriskajiem rezultātiem un iepazīties ar gala rezultātiem.Portālā www.latvija.lv pieteikties studijām elektroniski varēja no 1.jūlija līdz 15.jūlijam.

Saistītie resursi