Statistika par kadastrālajām vērtībām

Zemes vienību kadastrālo vērtību kopsumma

  Metadati
Datu avots Kadastrs
Definīcijas Zemes vienība – Kadastrā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums.
Zemes vienību kopējā platība – Kadastrā reģistrēto zemes vienību ar aktuālo kadastrālo vērtību platību summa sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām.
Kadastrālā vērtība – pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem noteiktā datumā atbilstoši Kadastra datiem noteikta kadastra objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību.
Kadastrālo vērtību kopsumma – Kadastrā reģistrēto zemes vienību aktuālo kadastrālo vērtību summa sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām.
Metode, procedūra, apraksts saskaitīšana. Rādītājā iekļautie dati atlasīti no Kadastra uz kārtējā gada 1. janvāri.
Statistikas rādītāja publicēšanas termiņš  1. februāris
Publicēšanas periodiskums  1 reizi gadā

 

Zemes vienību kadastrālo vērtību kopsumma Latvijas administratīvo teritoriju griezumā
no 2011. – 2017. gadam

Gads Dati Formāts
2017. Statistika XLS; 598KB
2016. Statistika XLS; 755KB
2015. Statistika XLS; 916KB
2014. Statistika XLS; 861KB
2013. Statistika XLS; 855KB
2012. Statistika XLS; 798KB
2011. Statistika XLS; 266KB

 

Ēku kadastrālo vērtību kopsumma un skaits

  Metadati
Datu avots Kadastrs
Definīcijas Ēka – atsevišķi lietojamas apjumtas būves, kurās var iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai
Zemes vienību kopējā platība – Kadastrā reģistrēto zemes vienību ar aktuālo kadastrālo vērtību platību summa sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām.
Kadastrālā vērtība – pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem noteiktā datumā atbilstoši Kadastra datiem noteikta kadastra objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību.
Kadastrālo vērtību kopsumma – Kadastrā reģistrēto zemes vienību aktuālo kadastrālo vērtību summa sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām.
Metode, procedūra, apraksts saskaitīšana. Rādītājā iekļautie dati atlasīti no Kadastra uz kārtējā gada 1. janvāri.
Statistikas rādītāja publicēšanas termiņš  1. februāris
Publicēšanas periodiskums  1 reizi gadā

 

Ēku kadastrālo vērtību kopsumma Latvijas administratīvo teritoriju griezumā
no 2011. – 2017. gadam

Gads Dati Formāts
2017. Statistika XLS; 601KB
2016. Statistika XLS; 672KB
2015. Statistika XLS; 639KB
2014. Statistika XLS; 308KB
2013. Statistika XLS; 600KB
2012. Statistika XLS; 550KB
2011. Statistika XLS;607KB

 

Inženierbūvju kadastrālo vērtību kopsumma un to skaits

  Metadati
Datu avots Kadastrs
Definīcijas Inženierbūve – visas būves, kas netiek klasificētas kā ēkas: sliežu ceļi, ceļi, tilti, šosejas, lidostu skrejceļi, dambji u. tml.
Kadastrālā vērtība – pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem noteiktā datumā atbilstoši Kadastra datiem noteikta kadastra objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību.
Kadastrālo vērtību kopsumma – Kadastrā reģistrēto zemes vienību aktuālo kadastrālo vērtību summa sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām.
Metode, procedūra, apraksts saskaitīšana. Rādītājā iekļautie dati atlasīti no Kadastra uz kārtējā gada 1. janvāri.
Statistikas rādītāja publicēšanas termiņš 1. februāris
Publicēšanas periodiskums  1 reizi gadā

 

Inženierbūvju kadastrālo vērtību kopsumma un to skaits Latvijas administratīvo teritoriju griezumā
no 2011. – 2017. gadam

Gads   Formāts
2017. Statistika XLS; 552KB
2016. Statistika  XLS; 671KB
2015. Statistika  XLS; 591KB
2014. Statistika XLS; 582KB
2013. Statistika  XLS; 544KB
2012. Statistika XLS; 505KB
2011. Statistika  XLS; 556KB

Saistītie resursi