Statistika no Kadastra

Katru mēnesi Dienests apkopo un tīmekļa vietnē publicē statistiku par Kadastrā reģistrētajām zemes vienībām, zemes vienības daļām, būvēm, telpu grupām, nekustamajiem īpašumiem; dzīvokļa īpašumiem, nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem.

Saistītie resursi