Kadastrā reģistrētie kadastra objekti

Pārskati par Kadastrā reģistrētajiem kadastra objektiem

2018. gads 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads
 01.01.
48KB
 01.01.
47KB
01.01.
47KB
 01.01.
35KB
 –
 01.02.
55KB
 01.02.
47KB
01.02.
43KB
01.02.
35KB
  –
 01.03.
45KB
01.03
47KB
01.03
47KB
01.03
35KB
03.03
41 KB
01.04.
54KB
01.04.
47KB
01.04.
46KB
01.04.
35KB
01.04.
37KB
 01.05.
48KB
01.05.
55KB
01.05.
47KB
01.05.
35KB
01.05.
34KB
  – 01.06.
55KB
01.06.
47KB
01.06.
43KB
01.06.
37KB
  – 01.07.
48KB
01.07.
47KB
 01.07.
47KB
01.07.
38KB
  – 01.08.
44KB
01.08.
43KB
01.08.
47KB
01.08.
35KB
  – 01.09.
44KB
01.09.
47KB
01.09.
47KB
01.09.
35KB
  – 01.10.
48KB
01.10.
47KB
 01.10.
47KB
01.10.
35KB
  – 01.11.
48KB
01.11.
47KB
01.11.
47KB
01.11.
35KB
  – 01.12.
48KB
01.12.
47KB
01.12.
43KB
01.12.
39KB

Saistītie resursi