Adrešu reģistra pārskati

Šajā sadaļā publicēti Valsts adrešu reģistra (VAR) pārskati no VAR informācijas sistēmas, kas Jums sniegs informāciju par VAR sadarbības partneriem, adrešu sadalījumu pēc adresācijas objektu veidiem, VAR aizpildījumu un administratīvi teritoriālo iedalījumu.

Ja Jums radušies jautājumi par pārskatā atspoguļoto informāciju un datu analīzi, Jūs varat sazināties ar Dienesta speciālistiem. Atbildes par VAR pārskatiem sniegs Adrešu reģistra daļas vadītājs Natālija Avotiņa (tālrunis: 67038865).

Saistītie resursi