Būvju pārskati

Šajā sadaļā publicēti būvju pārskati no Kadastra  -  būvju sadalījums pēc to galvenajiem lietošanas veidiem un īpašuma piederības.

Ja Jums radušies jautājumi par pārskatā atspoguļoto informāciju un datu analīzi, Jūs varat sazināties ar Dienesta speciālistiem pa e-pastu dap_help@vzd.gov.lv.


Saistītie resursi