Kadastrā reģistrētie kadastra objekti

Pārskati par Kadastrā reģistrētajiem kadastra objektiem

2018. gads 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads
 01.01.
48KB
 01.01.
47KB
01.01.
47KB
 01.01.
35KB
 –
 01.02.
55KB
 01.02.
47KB
01.02.
43KB
01.02.
35KB
  –
 01.03.
45KB
01.03
47KB
01.03
47KB
01.03
35KB
03.03
41 KB
01.04.
54KB
01.04.
47KB
01.04.
46KB
01.04.
35KB
01.04.
37KB
 01.05.
48KB
01.05.
55KB
01.05.
47KB
01.05.
35KB
01.05.
34KB
  01.06.
48KB
01.06.
55KB
01.06.
47KB
01.06.
43KB
01.06.
37KB
01.07.
45 KB
01.07.
45 KB
01.07.
47KB
 01.07.
47KB
01.07.
38KB
01.08.
51 KB
01.08.
44KB
01.08.
43KB
01.08.
47KB
01.08.
35KB
  – 01.09.
44KB
01.09.
47KB
01.09.
47KB
01.09.
35KB
  – 01.10.
48KB
01.10.
47KB
 01.10.
47KB
01.10.
35KB
  – 01.11.
48KB
01.11.
47KB
01.11.
47KB
01.11.
35KB
  – 01.12.
48KB
01.12.
47KB
01.12.
43KB
01.12.
39KB

Saistītie resursi