Kadastrālo vērtību pārskati

Ja Jums radušies jautājumi par pārskatos atspoguļoto informāciju un datu analīzi, Jūs varat sazināties ar Dienesta speciālistiem. Atbildes par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi un pārskatiem sniegs:

  • Nekustamā īpašumu vērtēšanas departamenta Vērtēšanas attīstības daļas vadītājs Jānis Skaris - 67038656
  • Nekustamā īpašumu vērtēšanas departamenta Vērtību bāzes daļas vadītāja Santa Bindere - 67038651

Pārskati par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi

Pārskati par zemes kadastrālajām vērtībām (kopsummas un LIZ kvalitatīvā novērtējuma balles)

Pārskati pa ēku kadastrālajām vērtībām

Pārskati par inženierbūvju kadastrālajām vērtībām

Saistītie resursi