Atbilstoši likumam «Par valsts budžetu 2022. gadam» VZD ar 2022. gada 1. janvāri tiks piešķirts finansējums Kadastra informācijas sistēmas, tai skaitā Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes, Adrešu reģistra, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu publicēšanai atvērto datu veidā. 

Atvērto datu veidā no VZD uzturētajām informācijas sistēmām ir publicēti vispārpieejami aktuālie dati, izņemot Adrešu reģistra vēsturiskos datus. Atvērtos datus var iegūt bez maksas ikviena persona un tos var brīvi izmantot, jo tiem nav noteikti atkalizmantošanas ierobežojumi.

Atvērto datu veidā nav un netiks publicēti tādi dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem, būvju stāvu plāni un telpu grupas plāni) vai kas pieejama tikai identificētai personai, piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati. Ievērojot šādu datu raksturu, to izmantošanā var būt izvirzīti nosacījumi un par tiem var būt noteikta maksa.

Datu atvēršana


Svarīgi zināt


Jautājumu gadījumā:

Korporatīvo klientu centrs

klienti [at] vzd.gov.lv