Kas ir ierobežotas pieejas informācija

Ierobežotas pieejamības informācija ir tāda informācija, kura ir paredzēta ierobežotam personu lokam sakarā ar darba vai dienesta pienākumu veikšanu un kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumiskajām interesēm (Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa).

Informācija, kas uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, noteikta Informācijas atklātības likuma 5. panta otrajā daļā, ārējos normatīvajos aktos un to var noteikt arī iestādes vadītājs.

Dienestā ar 2017. gada 19. decembra rīkojumu Nr. 1-03/60 “Par ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšanu Valsts zemes dienestā” ierobežotas pieejamības statuss noteikts šādai informācijai.

Saistītie resursi