Robežu un robežzīmju noformēšana, uzturēšana un atjaunošana

Dienesta apkopotā informācija liecina, ka kopš 2009. gada pirmreizējās zemes robežu uzmērīšanas laikā ir izskatīti vairāk nekā 300 zemes robežstrīdu. Savukārt no iepriekš ierādītām robežzīmēm Latvijā izzuduši 49%, bet no uzmērītām robežzīmēm – izzuduši teju 30%. Robežzīmju izzušanai var būt dažādi iemesli, piemēram, tās izzudušas laika gaitā, sabojātas vai iznīcinātas saimniecisko darbību rezultātā, tādēļ zemes vienībām nav skaidri zināmas robežas. 

Lai vērstu zemes īpašnieku uzmanību uz nepieciešamību rūpēties par savu zemes īpašumu robežām un robežīmēm, Dienests 2013. gada vasarā veica informatīvo reklāmas kampaņu, kā arī sagatavoja vairākus skaidrojošos materiālus.

Informatīvās kampaņas reklāmas rullītis

Zemes īpašnieki var rast atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem:

Zemes īpašnieki var uzzināt visu par robežu un robežzīmju atjaunošanu skaidrojošā infografikā!

Citi noderīgi materiāli

Skaidrojošs raksts Uzmanību - zemes kadastrālo uzmērīšanu var veikt tikai sertificēts mērnieks!

Skaidrojošs raksts LVportālā (25.03.2013.) Kas jāzina zemes īpašniekam par robežu uzturēšanu? 


Saistītie resursi