Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" 2. punktam, persona par pakalpojumu maksā saskaņā ar VZD sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad pakalpojuma sniegšana ir bez maksas.

Bezmaksas kadastra informāciju izsniedz:

Valsts tiešās pārvaldes iestādēm, Saeimai, Valsts kontrolei, prokuratūrai, tiesai u.c. iestādēm

Valsts tiešās pārvaldes iestādēm, Saeimai, Valsts kontrolei, prokuratūrai, tiesai un citām iestādēm, kurām šādas tiesības noteiktas likumā, ja tām Kadastra informācija nepieciešama funkciju veikšanai. Kadastra  teksta un telpiskos datus VZD sagatavo un izsniedz standartizētā informācijas apjomā un veidā (t.i., datu apmaiņas ietvaros) atbilstoši noslēgtajai starpresoru vienošanās. Sīkāka informācija par starpresoru vienošanās noslēgšanu.

Papildus:

  •  valsts tiešās pārvaldes iestādēm to funkciju veikšanai VZD bez maksas nodrošina viena lietotāja vienu pieslēgumu kadastra datu pārlūkošanai tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, ja kadastra informācija netiek nodota datu apmaiņas ietvaros;
  •  Saeimas komisijām, Valsts kontrolei, prokuratūrai, tiesai, kā arī Valsts policijai, VZD bez maksas nodrošina viena lietotāja vienu pieslēgumu kadastra datu pārlūkošanai tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, ja saņemts pamatots pieprasījums. Sīkāka informācija par par datu pārlūkošanu tiešsaistes datu pārraides režimā, izmantojot datu publicēšanas portālu Kadastrs.lv.

Pašvaldībām

Vietējai pašvaldībai, ja tai Kadastra informācija nepieciešama tās funkciju veikšanai, tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas vajadzībām. Visus Kadastra teksta un telpiskos datus VZD sagatavo un izsniedz par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem standartizētā informācijas apjomā un veidā (t.i. datu apmaiņas ietvaros) atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam. Papildus VZD datu apmaiņas ietvaros vietējai pašvaldībai tās funkciju veikšanai par tās administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem bez maksas sagatavo un izsniedz attiecīgos Kadastra vēsturiskos datus. Sīkāka informācija par sadarbības līgumu.

VZD vietējai pašvaldībai pēc tās pamatota pieprasījuma nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām sagatavo un izsniedz bez maksas arī tādu Kadastra informāciju, kas vietējai pašvaldībai netiek nodota datu apmaiņas ietvaros. Informācijas pieprasījumā norādāmas darbības, kas tiks veiktas, izmantojot saņemto informāciju, un norādīts pamatojums tam, kāpēc vietējai pašvaldībai nodokļu administrēšanas vajadzībām nepieciešama tāda informācija, kas netiek nodota datu apmaiņas ietvaros.