Uzaicinājums piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē

Uzaicinājums piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē
Šodien, 30. aprīlī, sabiedriskai apspriešanai ir nodots jauns Ministru kabineta noteikumu projekts “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”.

Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta „Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” izstrādes procesā, savu viedokli izteikt līdz īdz 2019. gada 14. maijam. Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnes sadaļā Sabiedrības līdzdalība.

Prezentācija par noteikumu projektu

Saistītie resursi