Stājas spēkā 2018. gada kadastrālās vērtības

Stājas spēkā 2018. gada kadastrālās vērtības
Atslēgas vārdi:
Kā ik gadu, arī 2018.gada 1.janvārī Dienests Kadastra informācijas sistēmā ir pārrēķinājis visu kadastra objektu kadastrālās vērtības 2018. gadam.

Kadastrālās vērtības ir publicētas portālā www.kadastrs.lv, kur tās var uzzināt, meklējot kadastra objektu pēc kadastra numura, apzīmējuma, adreses vai nosaukuma. Turklāt ērti un operatīvi jaunās kadastrālās vērtības var uzzināt arī mobilajā lietotnē Kadastrs.lv.

2018. gadā kadastrālās vērtības pamatā nemainīsies, tās saglabāsies 2017.gada līmenī, jo jau 2017.gada 18.maijā Saeima, pieņemot grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, noteica 2017.gada kadastrālo vērtību bāzi piemērot kadastrālo vērtību aprēķinam arī 2018. un 2019.gadā.

Vienlaikus tika nolemts samazināt kadastrālo vērtību dzīvojamās apbūves zemei, kurai reģistrēts kultūras pieminekļa apgrūtinājums. Līdz ar to dzīvojamās apbūves zemei (ar lietošanas mērķi – Individuālo dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu māju apbūves zeme) ar reģistrētu kultūras pieminekļa apgrūtinājumu, kadastrālās vērtības aprēķinā piemēro vērtību samazinošo koeficientu 0,7. Tādējādi zemes kadastrālā vērtība šādām zemes vienībām no 2018.gada 1.janvāra ir samazināta par 30%.

Valstī kopumā kadastrālo vērtību samazinošais koeficients 0,7 ir piemērots 9 203 zemes vienībām. Pašvaldību griezumā lielākais zemes vienību skaits ar samazinātajām vērtībām ir Jūrmalā 3482, Rīgā 3329, Ķekavas novadā 245, Rucavas novadā 133, Ventspilī 123 un Daugavpilī – 113. Pārējās pašvaldībās zemes vienību skaits ir mazāks par 100.

Vairāk par minētajām izmaiņām var uzzināt sadaļā “Izmaiņas kadastrālajās vērtībās 2018./2019.gadā”.

Pārējiem kadastra objektiem kadastrālās vērtības var būt mainījušās, ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas izmaiņas objektu raksturojošos datos. Piemēram: zemei pašvaldība mainījusi lietošanas mērķi, reģistrēti vai dzēsti apgrūtinājumi, pēc uzmērīšanas mainīti zemes lietošanas veidi vai precizēta zemes vienības platība; būvēm – mainīts lietošanas veids, precizēts ēkas fiziskais nolietojums, mainīti apjoma rādītāji.

Šim gadam kadastrālās vērtības ir pārrēķinātas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr.838 “Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam“ (grozīti ar 12.09.2017. MK noteikumiem Nr.552) un 20016.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305 “Kadastrālās vērtēšanas  noteikumi” (grozīti ar 12.09.2017. MK noteikumiem Nr.551).

 

Ziņa publicēta 05.01.2018

Saistītie resursi