Statistika par iesniegtajiem topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem 2013.gadā

Valsts zemes dienests (VZD) ir apkopojis informāciju par aizvadīto 2013.gadu Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) nozarē. Kopumā 2013.gadā sagatavoti 10215 topogrāfiskie plāni un 7204 izpildmērījuma plāni.

2013.gads ADTI nozarē vērtējams kā ievērojamas izaugsmes gads. Mērnieki un projektētāji turpināja apgūt 2012.gadā apstiprināto jauno ADTI datu specifikāciju, bet kopīgais darbu apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, būtiski pieauga. Apkopojot pašvaldību datubāzu turētāju sniegto informāciju, varam redzēt, ka izpildmērījuma plānu skaits vien ir pieaudzis par 32% un arī to kopgarums par 32%. Lai arī kopumā valstī ir bijusi ievērojama izaugsme, vienā pašvaldībā (Baltinavas novadā) nav veikts neviens ADTI darbs visa 2013.gada laikā.

ADTI ir Latvijā visprecīzākais kartogrāfiskais materiāls, kurā parādīti gan virszemes dabas un cilvēku radīti objekti, gan apakšzemes inženierkomunikācijas. ADTI uzmērīšanas darbus drīkst veikt tikai ģeodēziskajos darbos sertificēti mērnieki.

Statistika kopumā un par pašvaldībām1

Kopumā 2013.gadā sagatavoti 10215 topogrāfiskie plāni ar kopējo platību 21846ha un 7204 izpildmērījuma plāni ar kopējo garumu 4065km (1.tabula). Salīdzinot ar 2012.gadu, novērojams būtisks apjoma pieaugums visās pozīcijās. Topogrāfisko plānu skaits ir pieaudzis par 17%, bet to kopējās platības par 31%. Savukārt, izpildmērījuma plānu skaits un kopējais garums ir pieaudzis par 32%.

  Skaits Apjoms
  2013 2012 2013 2012
Topogrāfiskie plāni 10215 8746 21846 ha 16747 ha
Izpildmērījuma plāni 7204 5480 4065 km 3076 km
Kopā 17419 14226    

 1.tabula

Visvairāk ADTI darbi (topogrāfiskie plāni un izpildmērījuma plāni kopā) izstrādāti Rīgas pilsētā – 3662, kas ir 21% no kopējo Latvijā veikto darbu skaita. Tuvākās sekotājas ievērojami atpaliek. Jūrmalas pilsētai ir 847 darbi, bet Liepājas pilsētai 623 darbi (1.attēls).  Kopumā 77 pašvaldībās ir bijis mazāk par 100 ADTI darbiem.

ADTI_2013.jpg

1.attēls (spiediet uz attēla, lai to palielinātu)

Ja aplūkojam topogrāfiskos plānus un izpildmērījuma plānus atsevišķi, tad vērojamas nelielas atšķirības. Topogrāfisko plānu apjomos Liepājas pilsēta atrodas 6.vietā ar 288 darbiem, savukārt Jelgavā 2013.gadā sagatavoti tikai 159 izpildmērījuma plāni, kas to ierindo 9.vietā.  (2.tabula un 2., 3. attēls).

N.p.k. Pašvaldība Topogrāfiskie plāni Pašvaldība Izpildmērījuma plāni
1. Rīga 1786 Rīga 1876
2. Jūrmala 528 Liepāja 335
3. Jelgava 357 Jūrmala 319

2.tabula

TOPO_2013.jpg

2.attēls (spiediet uz attēla, lai to palielinātu)

IZPLD_2013.jpg

3.attēls (spiediet uz attēla, lai to palielinātu)

Kā jau ierasts vislielākā aktivitāte ADTI nozarē ir novērojama Rīgā un tai tuvajās pašvaldībās.  To apliecina arī veikto darbu apjoms attiecībā pret iedzīvotāju skaitu (4.attēls). Piemēram, Garkalnes novadā 2013.gadā veikts 1 ADTI darbs uz 21 iedzīvotājiem (2012.gadā 28 iedzīvotājiem), Babītes novadā 1 ADTI darbs uz 24 iedzīvotājiem (2012.gadā 33 iedzīvotājiem), bet Mārupes novadā 1 ADTI darbs uz 30 iedzīvotājiem. Tālāk seko citas Pierīgas pašvaldības, kā Stopiņu novads, Carnikavas novads un  Ķekavas novads.

ADTI _uz1iedz_2013.jpg

4.attēls (spiediet uz attēla, lai to palielinātu)

Interesantus novērojumus varam iegūt, ja paskatāmies cik izpildmērījuma plānu ir izgatavots attiecībā pret topogrāfisko plānu skaitu (5.attēls). Teorētiski šim skaitlim vajadzētu būt vienādam vai lielākam par 1, jo vienkāršotas būvniecības darbi mēdz notikt bez topogrāfiskā plāna sagatavošanas un bieži vien it kā vienas būvniecības ietvaros, piemēram, privātmājas būvniecība, top vairāki izpildmērījuma plāni katrai no inženierkomunikācijām un pašai ēkai.

Pašvaldībās, kur šī attiecība ir 0.5 un mazāk ļoti iespējams ir problēmas būvniecības kontroles jomā, jo ievērojams skaits izpildmērījama plānu netiek iesniegti pašvaldībā vai pat vispār netiek izstrādāti.

TOPOpretIZPLD_2013.jpg

5.attēls (spiediet uz attēla, lai to palielinātu)

Statistika par mērniekiem2

Pirmo reizi esam apkopojuši statistiku par katra mērnieka veiktajiem darbiem ADTI nozarē gada griezumā (3., 4., 5. tabula). Atšķirībā no 2013.gada ceturkšņa pārskatiem, publicējam mērnieku Top10 un to veikto darbu apjomus. Kā redzams, tad dažu mērnieku darba spējas ir apbrīnojami augstas – gandrīz 2 ADTI darbi katru dienu. Interesanti, ka, lai iekļūtu Top10 par lielākajiem apjomiem, nemaz nevajag daudz darbus. Tā mērniekam Viktoram Meškovskim tas ir izdevies ar 14 topogrāfiskajiem plāniem un 18 izpildmērījuma plāniem. Arī Mārim Ruģelim vajadzēja tikai 26 topogrāfisko plānus, lai ieņemtu apjoma ziņā 4.vietu ar 467ha.

Visvairāk ADTI darbu kopā
N.p.k. Vārds, uzvārds Sertifikāta Nr. Skaits
1. Inese Irbe  AC000000041 664
2. Igors Gavrilovs  BC-348 638
3. Maigonis Mičulis  AC000000054 499
4. Arnis Skujiņš  AC000000055 429
5. Mairis Neibergs  AC000000015 393
6. Ritvars Bodnieks  AC000000064 384
7. Atis Baumanis  AC000000014 297
8. Vilnis Gremze  AC000000007 289
9. Juris Freimanis  AC000000004 256
10. Sandis Makarovs  BC-48 233

3.tabula

     Visvairāk topogrāfisko plānu    Visvairāk izpildmērījuma plānu
 N.p.k. Vārds, uzvārds  Sertifikāta Nr. Skaits Vārds, uzvārds Sertifikāta Nr. Skaits
 1.  Inese Irbe  AC000000041  546  Igors Gavrilovs  BC-348  624
 2.  Maigonis Mičulis  AC000000054  316  Mairis Neibergs  AC000000015  392
 3.  Juris Freimanis  AC000000004  180  Ritvars Bodnieks  AC000000064  296
 4.  Raivis Otto  BC-417  178  Arnis Skujiņš  AC000000055  260
 5.  Ēriks Ādminis  BC-432  171  Dagnis Pļavarājs  AC000000067  221
 6.  Arnis Skujiņš  AC000000055  169  Maigonis Mičulis  AC000000054  183
 7.  Atis Baumanis  AC000000014  162  Vilnis Gremze  AC000000007  170
 8.  Aivars Zonbergs  BC-252  154  Atis Baumanis  AC000000014  135
 9.  Kristīne Brauna  BC-198  148  Inese Irbe  AC000000041  118
 10.  Mareks Kalažs  AC000000047  148  Dzintars Krūtkrāmelis  BC-145  118

 4.tabula

     Vislielākās topogrāfisko plānu platības    Vislielākie izpildmērījuma plānu garumi
N.p.k. Vārds, uzvārds Sertifikāta Nr. Apjoms ha Vārds, uzvārds  Sertifikāta Nr. Garums km
 1.  Ģirts Pētersons  AC000000075  717  Igors Gavrilovs  BC-348  179
 2.  Ivars Žagars  BC-328  700  Viktors Meškovskis  BC-170  164
 3.  Aivars Zonbergs  BC-252  473  Vilnis Gremze  AC000000007  156
 4.  Māris Ruģelis  BC-329  467  Arnis Skujiņš  AC000000055  155
 5.  Dainis Melderis  AC000000046  457  Dagnis Pļavarājs  AC000000067  126
 6.  Kristīne Brauna  BC-198  447  Dzintars Krūtkrāmelis  BC-145  123
 7.  Maigonis Mičulis  AC000000054  445  Ritvars Bodnieks  AC000000064  113
 8.  Olga Bartaševiča  BC-10  433  Tālrīts Krastiņš  BC-147  101
 9.  Viktors Meškovskis  BC-170  405  Olga Bartaševiča  BC-10  86
 10.  Viktors Kravcevičs  BC-55  378  Imants Zemītis  BC-301  71

 5.tabula

1 Nav datu par Durbes novadu, kas neuztur ADTI vietējās pašvaldības datubāzi.
2 Nav iekļauti dati par Liepājas pilsētu, kas atskaitē nav norādījusi nepieciešamos datus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

 

 

 

Lasītāju komentāri

Saistītie resursi