Turpina pieaugt veikto augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbu skaits

Turpina pieaugt veikto augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbu skaits
Valsts zemes dienests (VZD) ir apkopojis statisku par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) darbiem 2013. gada 3. ceturksnī. Pārskats liecina, ka turpina pieaugt veikto ADTI darbu skaits, kā arī apjoms.

Apkopojums veikts, izmantojot vietējo pašvaldību (izņemtot Durbes novadu, kas neuztur ADTI vietējās pašvaldības datubāzi) datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem darbiem attiecīgajā laika posmā. 

Šajā laika periodā kopumā izstrādāti 4875 ADTI darbi, no tiem lielākā daļa ir topogrāfiskie plāni – 2711 (1. tabula). Salīdzinot ar abiem iepriekšējiem periodiem – darbu skaits ir pieaudzis.

  2013. gada 3. ceturksnis 2013. gada 2. ceturksnis 2013. gada 1. ceturksnis
Skaits Apjoms Skaits Apjoms Skaits Apjoms
Topogrāfiskie plāni 2711 6523 ha 2740 5634 ha 2314 4524 ha
Izpildmērījumi 2164 1144 km 1329 674 km 1169 583 km
Kopā 4875   4069   3483  

1. tabula

Visvairāk ADTI darbi (topogrāfiskie plāni un izpildmērījumu plāni) izstrādāti Rīgas pilsētā – 896. Tālāk seko Jūrmalas pilsēta, kur veikts 261 darbs un Liepājas pilsēta – 172 darbi.

ADTI darbi

Lejupielādēt karti (1.25 MB, PDF)

Arī atsevišķi skatoties topogrāfiskos plānus un izpildmērījumu plānus, pārliecinoša līdere ir Rīgas pilsēta, kur izgatavoti 16.2% no visiem topogrāfiskajiem plāniem un 21.1% no izpildmērījumu plāniem (2. tabula).

  Topogrāfiskie plāni Izpildmērījumu plāni
Pašvaldība Darbu skaits Pašvaldība Darbu skaits
1. Rīgas pilsēta 440 Rīgas pilsēta 456
2. Jūrmalas pilsēta 136 Jūrmalas pilsēta 125
3. Jelgavas pilsēta 103 Liepājas pilsēta 108

2. tabula

VZD ir zināma arī statistika1 par „ražīgākajiem” mērniekiem šā gada 3. ceturksnī, izveidojot mērnieku Top 5.

  Visvairāk ADTI darbu kopā Visvairāk topogrāfisko plānu Visvairāk izpildmērījumu plānu Vislielākās topogrāfisko plānu platības Vislielākie izpildmērījumu plānu garumi
1. 

Igors Gavrilovs

BC-348

Inese Irbe
AC000000041

Igors Gavrilovs

BC-348

Ivars Žagars

BC-328

Viktors

Meškovskis

BC-170

2. 

Inese Irbe
AC000000041

Maigonis Mičulis AC000000054

Mairis Neibergs AC000000015

Viktors Kravcevičs

BC-55

Dagnis Pļavarājs
AC000000067
3.  Ritvars Bodnieks AC000000064

Raivis Otto

BC-417

Ritvars Bodnieks AC000000064

Olga Bartaševiča

BC-10

Arnis Skujiņš
AC000000055
4.  Arnis Skujiņš AC000000055

Aivars Zonbergs

BC-252

 

Arnis Skujiņš AC000000055

Ģirts Pētersons

AC000000075

Igors Gavrilovs

BC-348

5.  Mairis Neibergs AC000000015 Artūrs Kratovskis AC000000072 Dagnis Pļavarājs AC000000067

Viktors Meškovskis

BC-170

Ritvars Bodnieks
AC000000064

1 Nav iekļauti dati par Liepājas pilsētu, kas nespēj noformēt atskaiti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Statistika par veikto ADTI darbu skaitu un „ražīgākajiem” mērniekiem 2013. gada 2. ceturksnī

Lasītāju komentāri

Saistītie resursi