Palielinājies veikto augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbu skaits

Palielinājies veikto augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbu skaits
Valsts zemes dienestā (VZD) apkopota statiska par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) darbiem, kas veikti 2013. gada 2. ceturksnī. Apkopotajā informācijā redzams, ka ADTI darbu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo periodu – ir pieaudzis.

Apkopojums veikts, izmantojot vietējo pašvaldību datubāzu turētāju atskaitēs sniegto informāciju par reģistrētajiem darbiem attiecīgajā laika posmā.

Šajā laika periodā kopumā izstrādāti 4069 ADTI darbi, no tiem lielākā daļa ir topogrāfiskie plāni - 2740 (1. tabula). Salīdzzinot ar iepriekšējo periodu – darbu skaits ir pieaudzis.

  2013. gada 2. ceturksnis 2013. gada 1. ceturksnis
Skaits Apjoms Skaits Apjoms
Topogrāfiskie plāni 2740 5634 ha 2314 4524 ha
Izpildmērījumu plāni 1329 674 km 1169 583 km
Kopā 4069   3483  

1. tabula

ADTI darbu skaita pieaugums skaidrojams ar vasaras sezonu (un labiem laika apstākļiem), kas ir piemērots laiks dažādu būvdarbu plānošanai un uzsākšanai, līdz ar to pieprasījums pēc topogrāfiskajiem vai izpildmērījumu plāniem – palielinās.

Visvairāk ADTI darbi (topogrāfiskie un izpildmērījumu plāni) līdzīgi kā iepriekšējā periodā izstrādāti Rīgas pilsētā – 925. Tam seko citas Latvijas pašvaldības – Jūrmalas pilsēta (180 darbi) un Liepājas pilsēta – 172 darbi.

VZD ADTI darbi

Lejupielādēt karti (1.15 MB, PDF)

Atsevišķi skatoties topogrāfiskos plānus un izpildmērījumu plānus, līdere ir Rīgas pilsēta, kur izgatavoti 18,9% no visiem topogrāfiskajiem plāniem un 30,6% no izpildmērījumu plāniem (2. tabula).

  Topogrāfiskie plāni Izpildmērījumu plāni
  Pašvaldība Darbu skaits Pašvaldība Darbu skaits
1. Rīgas pilsēta 519 Rīgas pilsēta 406
2. Jūrmalas pilsēta 137 Liepājas pilsēta 82
3. Ķekavas novads 105 Jūrmalas pilsēta 43

 2. tabula

VZD ir zināma arī statistika par „ražīgākajiem” mērniekiem šā gada 2. ceturksnī, izveidojot mērnieku Top 5

Visvairāk ADTI darbu kopā Visvairāk topogrāfisko plānu Visvairāk izpildmērījumu plānu

Vislielākās topogrāfisko plānu platības

Vislielākie izpildmērījumu plānu garumi
Inese Irbe AC000000041 Inese Irbe AC000000041 Igors Gavrilovs BC-348

Ģirts Pētersons AC000000075

Vilnis Gremze AC000000007
Igors Gavrilovs BC-348 Maigonis Mičulis AC000000054 Mairis Neibergs AC000000015

Jānis Mažrims BC-164

Igors Gavrilovs BC-348
Maigonis Mičulis AC000000054

Kristīne Brauna BC-198

Ritvars Bodnieks AC000000064

Ivars Žagars BC-328

Dzintars Krūtkrāmelis BC-145
Arnis Skujiņš AC000000055 Atis Baumanis AC000000014 Arnis Skujiņš AC000000055 Kristīne Brauna BC-198 Tālrīts Krastiņš BC-147
Ritvars Bodnieks AC000000064 Juris Freimanis AC000000004 Vilnis Gremze AC000000007

Olga Bartaševiča BC-10

Mārtiņš Rutkovskis AC000000058

 

Statistika par veikto ADTI darbu skaitu un „ražīgākajiem” mērniekiem 2013. gada 1. ceturksnī

Lasītāju komentāri

Saistītie resursi