Lai atvieglotu informācijas pieprasīšanu un saņemšanu no VZD, iesnieguma par atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrēšanu Kadastra informācijas sistēmā, elektroniskos pieprasījumus par pakalpojuma saņemšanu, lūdzu nosūtiet uz šādām elektroniskā pasta adesēm:

Ja noslēgts līgums

 • uz elektroniskā pasta adresi pasutijumi@vzd.gov.lv šādos gadījumos:
  • pasūtot informāciju par Latvijas Republikas teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem;
  • iesniedzot iesniegumu par atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā;
  • pasūtot citus VZD maksas pakalpojumus

Ja nav noslēgts līgums

 • uz elektroniskā pasta adresi kac.[struktūrvienība]@vzd.gov.lv šādos gadījumos:
  • pasūtot informāciju par Latvijas Republikas teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem;
  • iesniedzot iesniegumu par atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā;
  • pasūtot citus VZD maksas pakalpojumus