Vidzemes reģionālā nodaļa

Kontaktinformācija

Adrese: Rīgas iela 47, Valmiera, LV - 4200
Oficiālā e-pasta adrese: vidzeme@vzd.gov.lv
Tālrunis: 64225027

Vadītāja Saiva Krūklīte, tel. 64207410
Vadītājas vietniece Dina Zušmane, tel. 64281009
Juridiskās daļas vadītāja Dace Vadone, tel. 64207414
Administratīvās daļas vadītājs Edgars Vadonis, tel. 64207424  

Vidzemes reģionālā nodaļa ir  Dienesta struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros realizē Dienestam noteiktos uzdevumus šādās administratīvajās teritorijās: Valmierā, Alojas novadā, Alūksnes novadā, Amatas novadā, Apes novadā, Balvu novadā, Baltinavas novadā, Beverīnas novadā, Burtnieku novadā, Cēsu novadā, Cesvaines novadā, Ērgļu novadā, Gulbenes novadā, Jaunpiebalgas novadā, Kocēnu novadā, Limbažu novadā, Līgatnes novadā, Lubānas novadā, Madonas novadā, Mazsalacas novadā, Naukšēnu novadā, Pārgaujas novadā, Priekuļu novadā, Raunas novadā, Rugāju novadā, Rūjienas novadā, Salacgrīvas novadā, Smiltenes novadā, Strenču novadā, Valkas novadā, Varakļāņu novadā, Vecpiebalgas novadā, Viļakas novadā.

Reģionālās nodaļas funkcijas:

  • zemes reformas īstenošana lauku apvidos, tai skaitā lauku zemes izpirkšanas realizācija un zemes robežu strīdu izskatīšana;
  • būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;
  • iesniegto zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izvērtēšana, atbilstoši reģionālās nodaļas darbības teritorijai ;
  • datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā, Valsts adrešu reģistrā;
  • sniegt atzinumus ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;
  • konsultāciju sniegšana fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm, tai skaitā pašvaldībām, reģionālās nodaļas kompetences ietvaros.
Reģionālās nodaļas pakļautībā atrodas:

Saistītie resursi