Zemgales reģionālā nodaļa

Kontaktinformācija

Adrese: Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV – 3001
Oficiālā e-pasta adrese: zemgale@vzd.gov.lv
Tālrunis: 63012100

Vadītāja Līga Malacanova, tel. 65207241
Administratīvās daļas vadītājs Jānis Andrasons, tel. 63012101
Klientu apkalpošanas daļas vadītāja Sandra Gudēvica, tel. 63012106

Zemgales reģionālā nodaļa ir Dienesta struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros realizē Dienestam noteiktos uzdevumus šādās administratīvajās teritorijās: Jelgavā, Auces novadā, Bauskas novadā, Dobeles novadā, Iecavas novadā, Jelgavas novadā, Olaines novadā (tikai būves un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus (ar apsekošanu dabā)), Ozolnieku novadā, Rundāles novadā, Tērvetes novadā, Vecumnieku novadā. 

Reģionālās nodaļas funkcijas:

  • zemes reformas īstenošana lauku apvidos, tai skaitā lauku zemes izpirkšanas realizācija un zemes robežu strīdu izskatīšana;
  • būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;
  • iesniegto zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izvērtēšana, atbilstoši reģionālās nodaļas darbības teritorijai;
  • datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā, Valsts adrešu reģistrā;
  • sniegt atzinumus ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;
  • konsultāciju sniegšana fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm, tai skaitā pašvaldībām, reģionālās nodaļas kompetences ietvaros.

Reģionālās nodaļas pakļautībā atrodas Jelgavas birojs.

Saistītie resursi