Vīzija

Dienests ir sabiedrībai atvērta, uz attīstību vērsta valsts pārvaldes iestāde - stabils pamats ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai!

Misija

Mēs darbojamies sabiedrības interesēs, uzkrājot informāciju un sniedzot daudzveidīgus, kvalitatīvus pakalpojumus valsts ģeogrāfiskās informācijas un zemes pārvaldības jomā.

Stūrakmeņi

Lai īstenotu misiju un sasniegtu nospraustos stratēģiskos mērķus, mūsu galvenie stūrakmeņi ir:

  • darbības orientācija uz klientu;
  • modernas tehnoloģijas;
  • gudrs, izglītots un motivēts personāls;
  • komunikācija ar sabiedrību.

Vērtības

Savā darbībā un stratēģisko mērķu sasniegšanā mēs ievērojam šādas pamatvērtības:

  • godīgums;
  • atbildība;
  • profesionalitāte;
  • atvērtība (sadarbība un dialogs).