1. Nomas veids (īstermiņa, ilgtermiņa, noma ar izpirkšanas tiesībām);
  2. Nomas sākuma datums;
  3. Nomas beigu datums;
  4. Iznomātā kadastra objekta kadastra numurs vai kadastra apzīmējums.