Datu izmantošanas noteikumi

Kadastra, Adrešu reģistra un Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes datus drīkst izmantot tikai atbilstoši VZD noteiktiem nosacījumiem.

Atkarībā no tā, kāda veida un apjoma datus vēlaties saņemt un saņemto datu izmantošanas mērķa, Jums var būt nepieciešama Atļauja(dokuments, ar kuru VZD Jums atļauj izmantot datus un kurā ir noteikti nosacījumi, ar kādiem Jūs drīkstiet izmantot no VZD saņemtos datus) datu izmantošanai:

 • Atļauja nav nepieciešama, ja vēlaties:
  • saņemt informāciju papīra dokumenta veidā;
  • datus pārlūkot Dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv;
  • elektroniskā veidā saņemt Kadastra informācijas sistēmas:
   • teksta datus līdz 50 kadastra objektiem;
   • vienu teksta datu standartkopu par tirgus darījumiem;
   • telpiskos datus līdz 50 zemes vienībām;
   • datus, izmantojot e-pakalpojumu “Mani dati Kadastrā”;
  • saņemt ne vairāk kā 6 planšetes no Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes;
  • saņem oficiālo statistiku vai citu statistisko informāciju.
 • Pārējos gadījumos VZD datus elektroniskā veidā Jums izsniegs vienlaikus ar Atļauju.

Aicinām iepazīties ar datu izmantošanas nosacījumiem, ja atļauja nav nepieciešama

Aicinām iepazīties ar datu izmantošanas nosacījumiem, ja atļauja ir nepieciešama

Saistītie resursi