Kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāts ar paroli

Padoms kā rīkoties, ja esiet saņēmis elektroniskā pasta sūtījumu ar ierobežotas pieejamības informāciju, kura aizsargāta ar  paroli

Atvert saarhivēto datni var izmantojot Datņu pārlūku (File Explorer) vai specializētu programmu, piemēram, WinZIp, 7-zip (skt. 1. attēlu)

1                                            1. attēls 

           

Jāiezīmē visas saarhivētajā datnē esošās datnes un jāatver tās (skat. 2. attēlu)

Pamaciba_dokuments_aizsargats_paroli2.png                                                                       2. attēls

 

Jāievada paroli laukā „Ievadiet paroli” („Enter password”) un jānospiež "OK" (skat. 3. attēlu);

Pamaciba_dokuments_aizsargats_paroli3.png                      3 attēls        

                   

Lai turpmākai dokumenta izmantošanai nebūtu jāizmanto parole, dokuments jāsaglabā datorā.

Saistītie resursi