Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību

VZD var sagatavot speciālās datu atlases no Kadastra vēsturiskajiem datiem, tai skaitā izsniegt datus par vēsturiskajām kadastrālajām vērtībām.

Ikviens interesents var pasūtīt kadastra informāciju par interesējoša nekustamā īpašuma vai kadastra objekta (zemes vienības, telpu grupas, būves, zemes vienības daļas) vēsturisko kadastrālo vērtību uz noteikto datumu.

icon_3.png Portālā Kadastrs.lv vēsturisko kadastrālo vērtību var pārlūkot tikai par nekustamo īpašumu

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
tiešsaistē / līdz 11 darba dienām
Pakalpojuma maksa
no 1.00 EUR

Portālā Kadastrs.lv ikvienam interesentam pieejams e-pakalpojums „Vēsturiskā kadastrālā vērtība” sadaļā „„Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Saņemt Kadastra datus”.

E-pakalpojuma ietvaros tiešsaistē var pārlūkot informāciju par Kadastrā reģistrēta nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uz noteikto datumu sākot no 2010. gada 1. janvāra.

Personai e-pakalpojums pieejams, reģistrējoties portālā Kadastrs.lv.

Pirms pakalpojuma saņemšanas persona to apmaksā portālā Kadastrs.lv, izmantojot Latvija.lv maksājumu sistēmu ar internetbankas starpniecību

Ja nepieciešams saņemt informāciju par nekustamā īpašuma vai kadastra objekta (zemes vienības, telpu grupas, būves, zemes vienības daļas) vēsturisko kadastrālo vērtību dokumenta veidā (ar parakstu) ikviens interesents var iesniegt brīvas formas rakstisku pieprasījumu pakalpojuma saņemšanai:

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte).

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

sanemsana pasts.jpg pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD  klientu apkalpošanas centra adresi.

Pakalpojuma pieprasījumā jānorāda:

  • nekustamo īpašumu vai kadastra objektu (zemes vienību, telpu grupu, būvi, zemes vienības daļu), par kuru vēlas saņemt informāciju par vēsturisko kadastrālo vērtību;
  • datumu, uz kuru ir nepieciešama vēsturiskā kadastrālā vērtība;
  • informācijas saņemšanas veidu.

VZD sagatavo informāciju par nekustamā īpašuma vai kadastra objekta vēsturisko kadastrālo vērtību, ja tāds uz noteiktu datumu bija reģistrēts Kadastrā.

 Pirms pakalpojuma saņemšanas persona to apmaksā:

  • jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;
  • kredītiestādē (piemēram, bankā, pastā u.tml.) vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.
  • Portālā Kadastrs.lv
  • Citi pakalpojuma pasūtīšanas veidi

Informācijas izsniegšana e-pakalpojuma ietvaros

143773138581077-bt-3.png E-pakalpojuma ietvaros lietotājam nekavējoties tiešsaistē portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta tiek attēlota nekustamā īpašuma vēsturiskā kadastrālā vērtība uz norādīto datumu.

Ja informācija pasūtīta neizmantojot e-pakalpojumu, tad dokumentu personai izsniedz pieprasījumā norādītājā veidā:

143773138581077-bt-3.png Portālā Kadastrs.lv sadaļas "Mans konts" elektroniskā formā pie attiecīgā pasūtījuma ieraksta. (VZD uzglabā portālā Kadastrs.lv pakalpojumam vai pasūtījumam pievienotās dokumentu vai datu datnes ne ilgāk kā 90 kalendārās dienas).

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotu dokumentu portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts", iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

epasts-final1.jpg pa e-pastu.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).

sanemsana pasts.jpg pa pastu, nosūtot dokumentu uz pakalpojuma pieprasījumā norādīto adresi.

Dokumenta veids Paraugs*
Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko kadastrālo vērtību, izmantojot e-pakalpojumu m_Veesturiska_KV.png
Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību dokumenta veidā paraugs-info_vesturiskaKV.png

 

* Lūdzu spiest uz attēla, lai to palielinātu

  • Informācijas saņemšana
  • Informācijas paraugs
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Vēsturiskās kadastrālās vērtības pārlūkošana e-pakalpojuma ietvaros 1.00 EUR viena kadastrālā vērtība 32.3.
Informācija par nekustamā īpašuma un/vai tā objektu vēsturisko kadastrālo vērtību par vienu kalendāro gadu (ja tiek pieprasīta kadastrālā vērtība līdz 2 kalendārajiem gadiem) 13.45 EUR viens dokuments/datne 43.
Informācija par nekustamā īpašuma un/vai tā objektu vēsturisko kadastrālo vērtību (ja tiek pieprasīta kadastrālā vērtība par 3 un vairāk kalendārajiem gadiem), 38.80 EUR viena stunda 14.1.
0.07 EUR viens kadastra objekts 14.2.

Maksa tiek piemērota par pilnām stundām. Minimālais informācijas sagatavošanas laiks ir 1 stunda.

Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

 

 

Maksu par Kadastra informāciju nepiemēro normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos!

Informācijas ierakstīšana Dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana 4.25 EUR viens caurauklots dokuments 50.3.
Dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana 1.85 EUR viens apliecinājums 50.4.
Pasta sūtījuma noformēšana** 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

** Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi