Tipveida informācijas teksta dati par kadastra objektu

Domājot par Jūsu ērtībām, VZD ir sagatavojis Kadastra aktuālo teksta datu kombinācijas (tipveida informāciju).

Tipveida informāciju sagatavo no aktuālajiem Kadastra teksta datiem, kas satur  būtiskākos un pieprasītākos nekustamo īpašumu, zemes vienību, būvi vai telpu grupu raksturojošos parametrus.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
tiešsaistē / līdz 15 kalendārajām dienām
Pakalpojuma maksa
no 7.00 EUR

Tipveida informācija ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā saņemt informāciju par Jūs interesējošo nekustamo īpašumu:

Tipveida informācija par nekustamo īpašumu satur šādus datus:
Informācijas saturs Tipveida informācija par
 vērtību atzīmēm (aizliegumiem)
Kadastra objekta identifikators
Nekustamā īpašuma sastāvs
Nekustamā īpašuma pamatdati
Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums
Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem.

Fizisko personu vārdi, uzvārdi, personas kodi, kā arī deklarētās adreses, netiek norādītas.
 
Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības  
Atzīmes  
Nomas pamatdati    

Ja interesē lielumi, kas veido zemes vienības kadastrālo vērtību, tad piemērota irKadastra informācija par zemes vienību (vērtība)".

Tipveida informācija par zemes vienību satur šādus datus.

Aicinām Jūs iepazīties ar tipveida informācijas "Kadastra informācija par zemes vienību (vērtība)" paraugu.

Ja vēlaties saņemt informāciju par zemes vienības daļu, tad piemērota ir tipveida informācija "Kadastra informācija par zemes vienības daļu".

Tipveida informācija par zemes vienības daļu satur šādus datus.

Aicinām iepazīties ar tipveida informācijas "Kadastra informācija par zemes vienības daļu" paraugu.

Tipveida informācija ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā saņemt informāciju par Jūs interesējošo būvi:

Tipveida informācija par būvi satur šādus datus:

Informācijas saturs Tipveida informācija
par pamatdatiem par vērtību
Kadastra objekta identifikators    
Būves pamatdati    
Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem    
Būves konstruktīvie elementi    
Būves apjoma rādītāji    
Labiekārtojumi  
Kopējais platības sadalījums pa platību veidiem    
Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības    

Lai saņemtu plašāku informāciju par telpu grupu, izvēlieties tipveida informācija "Kadastra informācija par telpu grupu".

Tipveida informācija par telpu grupu satur šādus datus.

Aizcinām iepazīties ar tipveida informācijas "Kadastra informācija par telpu grupu" paraugu.

 • par nekustamo īpašumu
 • par zemes vienību
 • par zemes vienības daļu
 • par būvi
 • par telpu grupu

Portālā Kadastrs.lv sadaļā "Elektroniskie pakalpojumi" pieejami šādi e-pakalpojumi, lai saņemtu informāciju par kadastra objektu:

 • Tipveida informācija par nekustamā īpašuma vērtību;
 • Tipveida informācija par nekustamajam īpašumam reģistrētajām atzīmēm (atsavināšanas aizliegumiem);
 • Tipveida informācija par zemes vienības kadastrālo vērtību;
 • Tipveida informācija par zemes vienības daļu;
 • Tipveida informācija par būves kadastrālo vērtību;
 • Tipveida informācija par būvi (pamatdati);
 • Tipveida informācija par telpu grupu.

E-pakalpojumi pieejami jebkurai juridiskai un fiziskai personai, reģistrējoties portālā Kadastrs.lv.

E-pakalpojuma ietvaros tā saņēmējam ir iespēja:

1. Tiešsaistē saņemt kadastra informāciju (elektroniski bez paraksta vai elektroniski ar eZīmogu) uzreiz pēc pakalpojuma apmaksas.

icon_3.png E-pakalpojuma saņēmējam nav pieejamas tās izmaiņas, kas Kadastra teksta datos ir veiktas e-pakalpojuma izpildes dienā. Šīs izmaiņas e-pakalpojuma saņēmējam būs pieejamas nākamajā dienā.

2. Pasūtīt kadastra informācijas sagatavošanu papīra dokumentu veidā (ar parakstu), norādot vēlamo dokumenta saņemšanas veidu (sk. sadaļu „Dokumenta saņemšana”).

Šādos gadījumos papildus tiek piemērota maksa:

 • par dokumenta apliecināšanu, saņemot to papīra formā;
 • par apkalpošanu klātienē, izvēloties saņemt dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā vai pa pastu;
 • par dokumentu sagatavošanu nosūtīšanai pa pastu, ka arī par dokumentu nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem, izvēloties saņemt dokumentu pa pastu.

icon_3.png Papildus maksa netiek piemērota, izvēloties informāciju saņemt elektroniskā veidā bez paraksta vai ar eZīmogu portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”.

Neizmantojot portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumu, pieteikumu tipveida kadastra informācijas saņemšanai var iesniegt:

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā (pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvaras oriģināls). 

epasts-final1.jpg nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), uz jebkura klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

latvija-logo1.png  portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

sanemsana pasts.jpg pa pastu, nosūtot iesniegumu pakalpojuma saņemšanai uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra adresi.

 

Šados gadījumos papildus tiek piemērota maksa:

 • par dokumenta apliecināšanu, saņemot to papīra formā;
 • par elektroniskā pakalpojuma pasūtīšanu un saņemšanu klātienē;
 • par dokumentu sagatavošanu nosūtīšanai pa pastu, ka arī par dokumentu nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem, izvēloties saņemt dokumentu pa pastu.

Iesniedzamie dokumenti

Pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu.

Pieprasot kadastra informācijas saņemšanu tiešsaistē e-pakalpojuma ietvaros, pakalpojumu var apmaksāt, izmantojot:

1. Latvija.lv maksājumu sistēmu ar internetbankas starpniecību;

2. Mobilly norēķinu sistēmas Mobilly konta starpniecību (sīkāku informāciju par Mobilly konta izveidošanas un papildināšanas iespējām skatīt www.mobilly.lv).

Pasūtot kadastra informāciju dokumenta veidā (ar parakstu), pakalpojumu var apmaksāt:

1. Latvija.lv maksājumu sistēmā ar internetbankas starpniecību;

2. jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;

3. kredītiestādē (piemēram, bankā, pastā u.tml.) vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.

 • E-pakalpojuma pasūtīšana
 • Citi pakalpojuma pasūtīšanas veidi
 • Apmaksas iespējas

Izvēloties saņemt kadastra informāciju (elektroniski bez paraksta vai elektroniski ar eZīmogu), pieprasot e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv, persona to saņem:

143773138581077-bt-3.png nekavējoties tiešsaistē portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta (.pdf.formātā). 

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu (ar parakstu) VZD izsniedz klienta pieprasījumā norādītājā veidā:

143773138581077-bt-3.png portālā Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts" elektroniskā formā (.pdf  vai .xls formātā).

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotu dokumentu Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu VZD juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Aicinām iepazīties ar informāciju, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.

sanemsana pasts.jpg pa pastu.

icon_3.png Pasūtot Kadastra informācijas izsniegšanu elektroniskā dokumenta veidā (xls.formātā), tā saturēs tikai aktuālos kadastra teksta datus par objektiem.

icon_3.png VZD uzglabā portālā Kadastrs.lv pakalpojumam vai pasūtījumam pievienotās dokumentu vai datu datnes ne ilgāk kā 90 kalendārās dienas.

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Tipveida informācijas par kadastra objektu sagatavošana 7.00 EUR viens dokuments 8.
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē 4.30 EUR viens pieprasījums 40.
Dokumenta apliecināšana 1.85 EUR viens apliecinājums 50.4.
Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem

 


Maksu par Kadastra informāciju nepiemēro normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos!

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi