Datu reģistrācija

Nekustamā īpašuma, zemes vienības, zemes vienības daļas, t.sk. nomas vajadzībām, un apgrūtinājuma pirmreizēja reģistrācija. Sadale un apvienošana.

Saistītie resursi