Līguma ietvaros, zvērinātiem notāriem ir iespēja saņemt Kadastra datus tiešsaistē, izmantojot  web servisu un Latvijas Zvērinātu notāru padomes lietojumprogrammu.

Ja zvērināts notārs saņemtajos Kadastra datos konstatē neatbilstību, viņam par to jāinformē VZD teritoriālās struktūrvienības kontaktpersonas, kuras apkalpes teritorijā atrodas attiecīgais nekustamais īpašums.

Informējot VZD par kadastra datos konstatētajām neatbilstībām, zvērinātam notāram jānorāda:

  1. Kadastra numurs vai Kadastra apzīmējums;
  2. detalizēts neatbilstības apraksts.

VZD 7 dienu laikā pārbaudīs sniegto informāciju, ja nepieciešams, labos Kadastra datus un informēs zvērinātu notāru par VZD veikto darbību (labotiem kadastra datiem vai sniegs skaidrojumu).

Pieejamie dati

Kadastra dati tiek izsniegti informācijas blokos.

Kadastra datus zvērināti notāri saņem, tos meklējot pēc personas koda (tikai par mirušu personu) vai pēc juridiskās personas reģistrācijas numura, Kadastra numura vai kadastra apzīmējuma, adreses vai citiem datu atlases kritērijiem.

Datu saņemšana

Lai saņemtu kadastra datus, zvērinātam notāram no VZD jāsaņem atļauja kadastra datu izmantošanai, kas tiek izsniegta licences veidā. Pēc licences izsniegšanas, VZD informēs Latvijas Zvērinātu notāru padomi, kas zvērinātam notāram piešķirs piekļuvi Latvijas Zvērinātu notāru padomes informācijas sistēmai.

Licence paredz elektronisku informācijas apmaiņu.

Kurzemē

Ineta Gusta

Pārvaldes direktora vietnieks
Ineta.Gusta [at] vzd.gov.lv

Iveta Špāka-Astiča

Daļas vadītājs
Iveta.Spaka-astica [at] vzd.gov.lv

Nora Kalmane

Daļas vadītājs
Nora.Kalmane [at] vzd.gov.lv

Inga Kāle

Kadastra procesa vadītājs
Inga.Kale [at] vzd.gov.lv

Latgalē

Olga Ziskina

Daļas vadītājs
Olga.Ziskina [at] vzd.gov.lv

Jāzeps Buļs

Pārvaldes direktora vietnieks
Jazeps.Buls [at] vzd.gov.lv

Inga Mileika

Kadastra procesa vadītājs
Inga.Mileika [at] vzd.gov.lv

Rīgā

Tatjana Juste

Pārvaldes direktora vietnieks
Tatjana.Juste [at] vzd.gov.lv

Vidzemē

Dace Bierne

Daļas vadītājs
Dace.Bierne [at] vzd.gov.lv

Janis Pīzelis

Daļas vadītāja vietnieks
Janis.Pizelis [at] vzd.gov.lv

Elga Liparte

Daļas vadītāja vietnieks (ZKU jomā)
Elga.Liparte [at] vzd.gov.lv

Gitta Kovaļevska

Daļas vadītāja vietnieks (ZKU jomā)
Gitta.Kovalevska [at] vzd.gov.lv

Inta Klāsone

Kadastra procesa vadītājs
Inta.Klasone [at] vzd.gov.lv

Zemgalē

Aija Krūmiņa

Pārvaldes direktora vietnieks
Aija.Krumina [at] vzd.gov.lv

Gunita Nagle

Daļas vadītājs
Gunita.Nagle [at] vzd.gov.lv