Līguma ietvaros, zvērinātiem notāriem ir iespēja saņemt Kadastra datus tiešsaistē, izmantojot  web servisu un Latvijas Zvērinātu notāru padomes lietojumprogrammu.

Ja zvērināts notārs saņemtajos Kadastra datos konstatē neatbilstību, viņam par to jāinformē VZD teritoriālās struktūrvienības kontaktpersonas, kuras apkalpes teritorijā atrodas attiecīgais nekustamais īpašums.

Informējot VZD par kadastra datos konstatētajām neatbilstībām, zvērinātam notāram jānorāda:

  1. Kadastra numurs vai Kadastra apzīmējums;
  2. detalizēts neatbilstības apraksts.

VZD 7 dienu laikā pārbaudīs sniegto informāciju, ja nepieciešams, labos Kadastra datus un informēs zvērinātu notāru par VZD veikto darbību (labotiem kadastra datiem vai sniegs skaidrojumu).

Pieejamie dati

Kadastra dati tiek izsniegti informācijas blokos.

Kadastra datus zvērināti notāri saņem, tos meklējot pēc personas koda (tikai par mirušu personu) vai pēc juridiskās personas reģistrācijas numura, Kadastra numura vai kadastra apzīmējuma, adreses vai citiem datu atlases kritērijiem.

Datu saņemšana

Lai saņemtu kadastra datus, zvērinātam notāram no VZD jāsaņem atļauja kadastra datu izmantošanai, kas tiek izsniegta licences veidā. Pēc licences izsniegšanas, VZD informēs Latvijas Zvērinātu notāru padomi, kas zvērinātam notāram piešķirs piekļuvi Latvijas Zvērinātu notāru padomes informācijas sistēmai.

Licence paredz elektronisku informācijas apmaiņu.

Reģionālās nodaļas birojs Kontaktpersona /
e-pasts
Telefons Papildus kontaktpersonas
Liepāja Ineta Gusta
biroja vadītāja
63489434

Inga Kāle
63483924
Kadastra procesa vadītāja

Kuldīga Iveta Špāka Astiča
biroja vadītāja
63341341
Ventspils Nora Kalmane
biroja vadītāja
63629601
Reģionālās nodaļas birojs Kontaktpersona /
e-pasts
Telefons Papildus kontaktpersonas
Rēzekne Natālija Streikiša
biroja vadītāja
64628486 Inga Mileika
64628887
Kadastra procesa vadītāja 
Daugavpils  Olga Ziskina
biroja vadītāja
65407134
Jēkabpils Jāzeps Buļs
biroja vadītāja p.i.
64628884
Reģionālās nodaļas birojs Kontaktpersona /
e-pasts
Telefons Papildus kontaktpersonas
 Rīga Tatjana Juste
biroja vadītāja
67038522  Gunta Balode
tel. 67038456
Kadastra procesa vadītāja
 Jūrmala Gunita Nagle
biroja vadītāja
67147506
Reģionālās nodaļas birojs Kontaktpersona /
e-pasts
Telefons Papildus kontaktpersonas
 Rīga Tatjana Juste
biroja vadītāja
67038522 Gunta Balode
67038456
Kadastra procesa vadītāja
 Jūrmala Gunita Nagle
biroja vadītāja
67147506
Reģionālās nodaļas birojs Kontaktpersona /
e-pasts
Telefons Papildus kontaktpersonas
Jelgava Aija Krūmiņa
biroja vadītāja
63012110  Liāna Ribkinska
63012103
Kadastra procesa vadītāja