Algu saraksts

Aicinām iepazīties ar Dienesta darbinieku atalgojumu.

Informācijā par aprēķināto atalgojumu iekļauta atalgojuma summa pēc aprēķina principa, tas ir, ieskaitot arī konkrētā mēnesī aprēķināto atvaļinājuma naudu par nākamo mēnesi.

Atalgojumā var tikt iekļautas piemaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, tai skaitā arī par prombūtnē esoša darbinieka darba pienākumu pildīšanu.

Saistītie resursi