Algu saraksts (arhīvs)

Atbilstoši Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 92 daļā noteiktajam, aicinām iepazīties ar Dienesta amatpersonu un darbinieku aprēķināto atalgojumu par 2018. gada:

Informācijā par aprēķināto atalgojumu iekļauta atalgojuma summa pēc aprēķina principa, tas ir, ieskaitot arī konkrētā mēnesī aprēķināto atvaļinājuma naudu par nākamo mēnesi.

Atalgojumā var tikt iekļautas piemaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, tai skaitā arī par prombūtnē esoša darbinieka darba pienākumu pildīšanu.

Saistītie resursi