Objetu skaits Adrešu reģistrā

2020. gada 20. janvārī Adrešu reģistrā bija reģistrēti šādi objekti:

  • 76 pilsētas;
  • 110 novadi;
  • 497 pagasti;
  • 6 312 ciemi;
  • 17 885 ielas (no tām telpiski attēlotas 99,9%);
  • 528 909 ēkas un apbūvei paredzētas zemes vienības (no tām telpiski attēlotas 100%);
  • 848 974 telpu grupas.

Saistītie resursi