Kadastrs

Kļūdu labojums

  • Grāmatas 159., 160. un 162. lpp. minētā atsauce ir uz 2011. gada 27. decembrī Ministru kabineta noteikumiem Nr.1019, nevis 2007. gada, kā tas ir minēts tekstā.
  • 162. lpp. 3. rindkopas teikums "Visi šie plāni ir jāsaskaņo ar ierosinātāju un, izņemot apgrūtinājumu plānu (kopš 2007. gada) jāsaskaņo arī ar attiecīgo pašvaldību" aizstājams ar "Visi šie plāni ir jāsaskaņo ar ierosinātāju un papildus apgrūtinājuma plānu jāsaskaņo arī ar attiecīgo pašvaldību."

Par grāmatu "Kadastrs"

Grāmatā apkopota vēsture no Kadastra attīstības pirmsākumiem Latvijas teritorijā ap 10. gadsimtu līdz mūsdienām. Izlasot šo grāmatu, lasītājs saņems atbildi uz jautājumu: kas ir Kadastrs, kāda Kadastra loma un nozīme bijusi Latvijā dažādos laika periodos.

Lejupielādejiet grāmatu "Kadastrs" lasīšanai:

Saistītie resursi