Telpu noma Madonā

Madonas biroja telpu prasību izklāsts

Nomas objekts Prasības nomas objektam
atrašanās vieta Madonas pilsēta, vēlams pilsētas centrā ar labu sabiedriskā transporta piekļuves iespējām, kājām automašīnu (skat karti)
lietošanas mērķis VZD funkciju un uzdevumu izpilde, kas ietver: klientu apkalpošanu, biroja darbības nodrošināšanu, Madonas biroja arhīva izvietošanu un darbības nodrošināšanu
līguma termiņš 6. gadi
nepieciešamā platība Vidējā līmeņa vadība – 2 darba vietas (kopējā platība 20m2 līdz 25m2), 2 atsevišķi kabineti;
Nodarbinātie – 7 darba vietas (kopējā platība 60m2 līdz 85m2):
1 kabinets (10m2 – 15m2), vēlams ar ieeju arhīvā, viens darbinieks ar divām darba vietām;
1 kabinets (10m2 – 15m2), viena darba vieta;
1 kabinets (10m2 – 15m2), viena darba vieta;
4 darba vietas (30m2 – 40m2), ne vairāk kā divos kabinetos.
palīgtelpas tualetes – saskaņā ar būvnormatīvu par publiskām būvēm;
vestibili – saskaņā ar projektēšanas uzdevumu;
gaiteņi – saskaņā ar būvnormatīvu par būvju ugunsdrošību un būvnormatīvu par publiskām būvēm;
kāpņu telpas – saskaņā ar būvnormatīvu par būvju ugunsdrošību un būvnormatīvu par publiskām būvēm.
papildu specializētās telpas Komutācijas telpa – (3m2 – 4m2);
Arhīva telpas ar platību 55m2 - 60m2 (ar grīdas nestspēju ne mazāku kā 800 kg uz kvadrātmetru, grīdas līmeņa atšķirība uz 4 metriem nav lielāka par 5 milimetriem);
Klientu apkalpošanas telpa – (10m2 – 15m2), ar vienu darba vietu;
Uzgaidāmā telpa klientiem – līdz 15m2, tieši pie klientu apkalpošanas telpas;
Palīgtelpa – (1m2 – 3m2);
Atpūtas telpa – (10m2 – 15m2).
kopējā telpu platība no 200m2, bet ne lielāka par 220m2.
tehniskais stāvoklis Telpām jābūt labā tehniskā stāvoklī, kam nav nepieciešami papildu kapitālieguldījumi;
Telpām jāatbilst normatīvajiem aktiem, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām;
Telpām jābūt nodrošinātai pieejamībai personām ar funkcionāliem traucējumam;
Telpām jābūt atbilstošām Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām vai jāiesniedz pamatojums, kas apliecina kāda Ēku energoefektivitātes likuma 14. panta piektajā daļā minētā nosacījuma esamību.
citas prasības Telpām jābūt nodrošinātām ar ventilācijas sistēmu (dabiskā vai piespiedu ventilācija) vai kondicionēšanas sistēmu;
Pie ēkas jābūt bezmaksas autostāvvietai.
Telpām ir jābūt aprīkotām ar signalizāciju;
Telpās ir jābūt izvietotiem visiem tehniskajiem datu devējiem atbilstoši ugunsdrošības prasībām un apstiprinātam telpu evakuācijas plānam;
Telpu iznomātājam ir jānodrošina telpu apsaimniekošanas programma, kas paredz pilnu tehnisko atbalstu telpu iznomāšanas laikā un ietver visu radušos problēmu novēršanu telpās jebkādā to izpausmes veidā, paredz visu tehnisko risinājumu uzturēšanu, telpu apsaimniekošanu, veicot ikdienas darbus, piemēram, spuldžu nomaiņu u.tml.;
Datortīkla instalācijai jāatbilst strukturētas kabeļu sistēmas prasībām, jābūt pieejamai datortīkla shēmai, rozetēm jābūt marķētām;
Komutācijas skapjiem jābūt slēdzamiem;
Katrai darbavietai jābūt pieejamām divām datortīkla pieslēguma vietām;
Jābūt iespējai ierīkot SIA "Tet" optiskā tīkla pieslēgumu līdz galvenajam komutācijas skapim;
Arhīva telpā starpplauktu ejās jānodrošina  apgaismojuma  līmeni – 200  Lux  saskaņā  ar saistošajos spēkā  esošajos normatīvajos aktos  noteiktajām prasībām;
Ja  arhīva telpā  ir  logi,  ir jāveic  pasākumi  tiešas  saules gaismas  ietekmes  novēršanai  (piemēram,  uzstāda  slēģus vai atbilstošas žalūzijas);
Darba telpu mikroklimata nodrošināšana atbilstoši saistošo spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem. Piemēram, 2009. gada  28. aprīļa  Ministru  kabineta noteikumu Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības  darba  vietās”  1. pielikuma prasībām gada siltajā periodā 20 -28°C un  aukstajā  periodā  19-25°C, gaisa relatīvais mitrums (30-70%), gaisa kustības ātrums (0,05–0,15m/s), u.c. normatīvo aktu noteikumiem;
Telpām ir jābūt nodrošinātām ar dabīgo apgaismojumu un papildus aprīkotām ar mākslīgo apgaismojumu tā, lai kopējais apgaismojums būtu pietiekams nodarbināto drošībai un veselībai. Darba vietās jānodrošina  apgaismojuma  līmenis – 500  Lux  saskaņā  ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Jautājumi Atbildes uz jautājumiem

 

Nomas piedāvājums jāiesniedz līdz 2020. gada 27. marta plkst.11.00 nosūtot pa pastu. Adrese: Valsts zemes dienests, 11.novembra krastmala 31, Rīga, LV-1050.
Darba laiks: pirmdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 18.00, no otrdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00.

Nomas piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumiem Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” un Nekustamā īpašuma nomas objekta piedāvājumu atlases noteikumiem “Valsts zemes dienesta Madonas biroja darbībai nepieciešamo telpu noma”.

Aicinām iepazīties ar grozījumiem Nekustamā īpašuma nomas objekta piedāvājumu atlases noteikumiem

Rekvizīti
Kontaktpersona: Iveta Raimo, tel. 27873858.

Saistītie resursi