Prakses pieteikuma anketa studentiem

Kādu specialitāti Tu pašlaik apgūsti?
Kura kursa students (-e) Tu pašlaik esi?
Kāda veida sadarbība ar Valsts zemes dienestu Tevi pašlaik interesē?
Kāda profesionālā joma Tevi interesē?

Saistītie resursi