Lai nodrošinātu iespēju esošajiem klientiem (datu saņēmējiem) iespēju savlaicīgi pielāgot savas informācijas sistēmas turpmākai atvērto datu saņemšanai no Latvijas Atvērto datu portāla un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla, VZD ir paredzējis šādu pārejas posmu:

  • 3 mēneši no attiecīgo datu publicēšanas brīža – klientiem, kuri šobrīd saņem atvērtiem datiem analoģiskus datus par maksu, pamatojoties uz līgumu;
  • 2025. gada 1. janvāris – valsts un pašvaldību iestādes, kuras valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu veikšanai šobrīd saņemt atvērtajiem datiem analoģiskus datus, pamatojoties uz starpresoru vienošanos, resora iekšējiem noteikumiem vai sadarbības līgumu.

Šajā laika posmā datus, kas turpmāk būs pieejami atvērto datu veidā, VZD sniegs bez maksas, izmantojot līgumā noteiktos datu izsniegšanas risinājumus.

Ja klienti (datu saņēmēji) pēc norādītā pārejas posma izvēlēsies atvērtiem datiem analoģiskus datus arī turpmāk saņemt nevis no Latvijas Atvērto datu portāla un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla, bet tos vēlēsies turpināt saņemt, izmatojot līgumā noteiktos datu izsniegšanas risinājumus, VZD ar ceturto mēnesi piemēros maksu atbilstoši Cenrādim.