Objektu skaits Adrešu reģistrā

Objektu skaits Valsts adrešu reģistrā 2019. gada 3. maijā:

  • 76 pilsētas;
  • 110 novadi;
  • 497 pagasti;
  • 6310 ciemi;
  • 17 787 ielas (no tām telpiski attēlotas 99,9%);
  • 526 213 ēkas un apbūvei paredzētas zemes vienības (no tām telpiski attēlotas 100%);
  • 846 677 telpu grupas

Saistītie resursi