Objektu skaits Adrešu reģistrā

Objektu skaits Valsts adrešu reģistrā 2019. gada 31. oktobrī:

  • 76 pilsētas;
  • 110 novadi;
  • 497 pagasti;
  • 6 313 ciemi;
  • 17 851 ielas (no tām telpiski attēlotas 99,9%);
  • 528 316 ēkas un apbūvei paredzētas zemes vienības (no tām telpiski attēlotas 100%);
  • 848 262 telpu grupas

Saistītie resursi