Objektu skaits Adrešu reģistrā

Objektu skaits Valsts adrešu reģistrā 2018. gada 28. decembrī:

  • 76 pilsētas;
  • 110 novadi;
  • 497 pagasti;
  • 6313 ciemi;
  • 17 740 ielas (no tām telpiski attēlotas 99,9%);
  • 525 374 ēkas un apbūvei paredzētas zemes vienības (no tām telpiski attēlotas 100%);
  • 45 411 telpu grupas.

Saistītie resursi