Objektu skaits Adrešu reģistrā

Objektu skaits Valsts adrešu reģistrā 2018. gada 31. oktobrī:

  • 76 pilsētas;
  • 110 novadi;
  • 497 pagasti;
  • 6314 ciemi;
  • 17710 ielas (no tām telpiski attēlotas 99,9%);
  • 525025 ēkas un apbūvei paredzētas zemes vienības (no tām telpiski attēlotas 100%);
  • 844995 telpu grupas.

Saistītie resursi