Objektu skaits Adrešu reģistrā

Objektu skaits Valsts adrešu reģistrā 2019. gada 1. augustā:

  • 76 pilsētas;
  • 110 novadi;
  • 497 pagasti;
  • 6 312 ciemi;
  • 17 819 ielas (no tām telpiski attēlotas 99,9%);
  • 527 783 ēkas un apbūvei paredzētas zemes vienības (no tām telpiski attēlotas 100%);
  • 847 766 telpu grupas

Saistītie resursi