Kadastrā reģistrētās un dabā neesošās būves

Dati par 2019. gadu

Kadastrā reģistrētās un dabā neesošās būves (01.11.2019; 3MB, XLS)

Kadastrā reģistrētās un dabā neesošās būves (01.08.2019; 3MB, XLS)

Kadastrā reģistrētās un dabā neesošas būves (02.05.2019; 3MB, XLS)

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 01.02.2019., 3MB, XLS)

Dati par 2018. gadu

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 01.11.2018., 3MB, XLS)

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 01.08.2018., 3 MB, XLS)

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 02.05.2018., 3 MB, XLS)

Dati par par 2017. gadu

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 01.07.2017., 2.56 MB, XLS)

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 01.03.2017., 2MB, XLS)

Dati  par 2016. gadu

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 01.12.2016., 2 MB, XLS)

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 03.10.2016., 2 MB, XLS)

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 04.01.2016., 2 MB, XLS)

Dati par 2015. gadu

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 08.06.2015., 2.014 MB, XLS)

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 02.02.2015., 1.92 MB, XLS)

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 05.01.2015., 1.90 MB, XLS)

Dati par 2014. gadu

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 01.12.2014., 2 MB, XLS)

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 01.11.2014., 2 MB, XLS)

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 01.10.2014., 1.85 MB, XLS)

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 01.09.2014., 1.83 MB, XLS)

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 01.08.2014., 1.81 MB, XLS)

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 05.07.2014., 1.53 MB, XLS)

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 02.06.2014., 1.76 MB, XLS)

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 01.05.2014., 1.48 MB, XLS)

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 01.04.2014., 1.73 MB, XLS)

Kadastrā reģistrētas un dabā neesošas būves (uz 03.03.2014., 1.42 MB, XLS)

Saistītie resursi